Diagned maakt analyse Zorginkoop Zorgverzekeraars

Het zorginkooptraject voor 2017 is alweer in gang gezet. Diagned heeft een overzicht en analyse van het recent door grote zorgverzekeraars gepubliceerde inkoopbeleid in 2017. We hebben ons gefocust op de voor de IVD branche belangrijkste onderwerpen: medisch specialistische zorg, huisartsenzorg, eerstelijnsdiagnostiek en hulpmiddelenzorg.
Zorgverzekeraars zijn tegenwoordig verplicht om de algemene uitgangspunten en contouren van hun inkoopbeleid rond april te publiceren. Omdat dit inkoopbeleid uiteraard voor de leden van Diagned belangrijk is - dat beleid raakt immers direct of indirect de markt voor IVD’s - heeft Diagned een analyse gemaakt van de relevante inkoopdocumenten van de vier grote verzekeraars (CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis). In dit document zijn de meest interessante zaken op een rijtje gezet.
De zorgverzekeraars hebben verschillende inkoopdocumenten, die dan weer onderverdeeld zijn in modules. Voor de IVD branche zijn de belangrijkste onderwerpen:
  1. Medisch specialistische zorg
  2. Huisartsenzorg
  3. ELD
  4. Hulpmiddelenzorg
Diagned heeft in de analyse gefocust op deze vier onderwerpen. Per onderwerp wordt een korte samenvatting per zorgverzekeraar gegeven. De betreffende inkoopdocumenten kunt u vinden op het besloten gedeelte van de website van Diagned. U moet na het inloggen kijken onder tabblad ‘nieuws, rubriek ‘ledennieuws’. Uiteraard kunt u de informatie ook vinden op de website van de verzekeraars. Sommige verzekeraars hebben ook nog een aparte module over geïntegreerde eerstelijnszorg en multidisciplinaire zorg. Die zijn voor de goede orde ook bijgevoegd.
 
De details en de inkoopcontracten zelf zijn niet openbaar.
 
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij dat uiteraard graag. We gaan er dieper op in tijdens de eerstvolgende ledenbijeenkomst op 17 juni a.s. 

 

Gepubliceerd op:  29 april 2016 790 x bekeken
Gerelateerde artikelen

NZa waarschuwt zorgverzekeraars wegens intransparant inkopen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt zorgverzekeraars VGZ, CZ en DSW een waarschuwing op. De zorgverzekeraars krijgen deze waarschuwing omdat zij onvoldoende transparant zijn geweest naar zorgaanbieders tijdens het zorginkoopproces.

2 september 20191287 x bekeken

CZ zet in op zorg op maat

CZ wil zorginkoop inrichten op persoonsgerichte zorg. De zorgverzekeraar steunt een initiatief dat is gericht is op verbetering van zorg door het afstemmen van individuele behandelwensen en de biologische kenmerken van een patiënt. Diagnostiek is daar een belangrijk onderdeel van.

10 juli 2019906 x bekeken

Meerjarige contracten in de zorg: stand van zaken anno 2018

Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 onderhandelen zorgverzekeraars en zorgaanbieders over de kwaliteit, prijs en volume van zorg. Een van de ontwikkelingen op de zorginkoopmarkt is dat van eenjarige contracten wordt overgestapt op meerjarige contracten. Deze ontwikkeling heeft zich ook in 2017 en 2018 doorgezet.

29 november 2018387 x bekeken