Diagned maakt analyse Zorginkoop Zorgverzekeraars

Het zorginkooptraject voor 2017 is alweer in gang gezet. Diagned heeft een overzicht en analyse van het recent door grote zorgverzekeraars gepubliceerde inkoopbeleid in 2017. We hebben ons gefocust op de voor de IVD branche belangrijkste onderwerpen: medisch specialistische zorg, huisartsenzorg, eerstelijnsdiagnostiek en hulpmiddelenzorg.
Zorgverzekeraars zijn tegenwoordig verplicht om de algemene uitgangspunten en contouren van hun inkoopbeleid rond april te publiceren. Omdat dit inkoopbeleid uiteraard voor de leden van Diagned belangrijk is - dat beleid raakt immers direct of indirect de markt voor IVD’s - heeft Diagned een analyse gemaakt van de relevante inkoopdocumenten van de vier grote verzekeraars (CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis). In dit document zijn de meest interessante zaken op een rijtje gezet.
De zorgverzekeraars hebben verschillende inkoopdocumenten, die dan weer onderverdeeld zijn in modules. Voor de IVD branche zijn de belangrijkste onderwerpen:
  1. Medisch specialistische zorg
  2. Huisartsenzorg
  3. ELD
  4. Hulpmiddelenzorg
Diagned heeft in de analyse gefocust op deze vier onderwerpen. Per onderwerp wordt een korte samenvatting per zorgverzekeraar gegeven. De betreffende inkoopdocumenten kunt u vinden op het besloten gedeelte van de website van Diagned. U moet na het inloggen kijken onder tabblad ‘nieuws, rubriek ‘ledennieuws’. Uiteraard kunt u de informatie ook vinden op de website van de verzekeraars. Sommige verzekeraars hebben ook nog een aparte module over geïntegreerde eerstelijnszorg en multidisciplinaire zorg. Die zijn voor de goede orde ook bijgevoegd.
 
De details en de inkoopcontracten zelf zijn niet openbaar.
 
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij dat uiteraard graag. We gaan er dieper op in tijdens de eerstvolgende ledenbijeenkomst op 17 juni a.s. 

 

Gepubliceerd op:  29 april 2016 847 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars geven vernieuwing van ziekenhuiszorg extra impuls

Om een extra impuls te geven aan de noodzakelijke vernieuwing van de zorg hebben de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een pakket van maatregelen afgesproken. Naast een financiële injectie om nieuwe initiatieven versneld van de grond te krijgen, bundelen ziekenhuizen en zorgverzekeraars hun krachten om de stijgende kosten van dure geneesmiddelen te beteugelen, gepast gebruik verder te bevorderen en om knelpunten op IT-gebied aan te pakken.

19 februari 202015 x bekeken

1,1 miljoen verzekerden overgestapt naar andere zorgverzekeraar

De jaarlijkse mogelijkheid om van zorgverzekeraar te wisselen ligt weer achter ons. Uit een analyse van Vektis van de voorlopige cijfers van zorgverzekeraars blijkt dat 6,2% van de verzekerden (1,1 miljoen personen) per januari 2020 is overgestapt naar een andere zorgverzekeraar.

21 januari 2020658 x bekeken

NZa waarschuwt zorgverzekeraars wegens intransparant inkopen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt zorgverzekeraars VGZ, CZ en DSW een waarschuwing op. De zorgverzekeraars krijgen deze waarschuwing omdat zij onvoldoende transparant zijn geweest naar zorgaanbieders tijdens het zorginkoopproces.

2 september 20191370 x bekeken