Discussie over macht zorgverzekeraars leidt (bijna) tot kerstcrisis

Op 15 december sneuvelde op de valreep van het jaar een belangrijk zorgplan van Schippers in de Senaat. De Eerste Kamer moest nog instemmen met een aantal wetsvoorstellen die het mogelijk maken om onder meer winst uit te keren en de vrije artsenkeuze te beperken. Er is veel maatschappelijke discussie over maar politiek leek er voldoende draagvlak – tot de stemming. Op het moment van verschijnen van deze Ezine was nog niet bekend of er een oplossing komt. Dit raakt aan de discussie over de macht van de markt en met name van de zorgverzekeraars bij inkoop van zorg, waarmee ook de IVD-wereld mee te maken heeft.
De meeste weerstand bestaat tegen de wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet). Daarmee wordt vanaf 2016 de regierol van de zorgverzekeraars bij het inkopen van zorg versterkt. Stapt een patiënt naar een zorgverlener die geen contract heeft met zijn zorgverzekeraar dan hoeft deze zorgverzekeraar helemaal niets meer te vergoeden – nu is dat altijd nog een aanzienlijk percentage.
 
Deze discussie raakt ook aan de discussies over de inkoop van zorg door zorgverzekeraars en de keuzes die zij daarbij maken en de beperking van de keuzevrijheid die dat met zich brengt. Wij verwijzen in dat kader naar de recente inkoopprocedures rond de diabetestestmaterialen. De discussie over het principe – tot hoever mag een zorgverzekeraar gaan – is dus ook heel relevant voor de leden van Diagned. Wij volgen dit uiteraard op de voet. 
Gepubliceerd op:  18 december 2014 671 x bekeken