Dosering van DOAC’s en nierfunctie

Nierfunctiestoornissen kunnen een reden zijn voor dosisreductie van de direct werkende orale anticoagulantia (DOAC’s). Uit een recent onderzoek blijkt op basis van een retrospectieve studie dat in de dagelijkse praktijk dosisreductie vaak niet of onterecht gebeurt met een verhoogde kans op cerebrovasculaire accidenten (CVA's) of bloedingen tot gevolg.
De auteurs voerden een retrospectieve analyse uit van gegevens uit een grote Amerikaanse database. Van de 14.865 patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren die tussen oktober 2010 en september 2015 startten met apixaban (Eliquis®), dabigatran (Pradaxa®) of rivaroxaban (Xarelto®), waren er 1.473 met een nierfunctie waarbij dosisreductie nodig is. De gehanteerde criteria voor dosisreductie waren: geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) < 30 ml/min (dabigatran), eGFR < 50 ml/min (rivaroxaban) of serumcreatinine ≥ 133 μmol/l (apixaban).'

In de groep patiënten die op grond van hun verminderde nierfunctie voor dosisreductie in aanmerking kwam, kreeg 43% de standaarddosis, terwijl in de groep patiënten zonder nierfunctieproblemen 13% een gereduceerde dosis kreeg. In de groep die voor dosisreductie in aanmerking kwam, traden 2,32 CVA’s per 100 patiëntjaren op bij de standaarddosis en 1,85 bij de gereduceerde dosis (hazard ratio (HR)=1,66; 95% betrouwbaarheidsinterval (BI)=0,40 tot 6,88). Er waren respectievelijk 11,29 en 5,06 majeure bloedingen per 100 patiëntjaren (HR=2,19; 95%BI=1,07 tot 4,46).

Klik hier voor meer informatie.
Gepubliceerd op:  27 september 2017 509 x bekeken