Draagvlak Gedragscode Medische Hulpmiddelen aanzienlijk verbreed

Niet alleen de koepelorganisaties van artsen en ziekenhuizen sluiten zich per 1 januari 2014 aan bij de GMH. Ook de dentale wereld onderkent het belang van de zelfregulering.
De leden van Indent en de Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (VGT) hebben zich verplicht tot naleving van de code en zullen worden opgenomen in het Register Naleving GMH. In dit register kunt u overigens ook eigen bedrijfsgegevens terugvinden. Controleren? Check: www.gmh.nu
Gepubliceerd op:  17 december 2013 1603 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Conceptregeling medisch hulpmiddelen: Taaleisen gebruiksaanwijzing IVDs

Op 16 december is de conceptregeling medisch hulpmiddelen gepubliceerd. Daarin wordt vastgehouden aan het huidige beleid: voor medisch hulpmiddelen die uitsluitend worden gebruikt door professionele zorgverleners kan de informatie in het Engels en hoeft de informatie (zoals de IFU) niet vertaald te worden.

21 januari 2020138 x bekeken

GMH Advies 19.03: context geven geschenk is relevant

Een leverancier mag een redelijke en passende attentie uitsluitend aan een zorgprofessional geven bij een eenmalige, persoonlijke gebeurtenis. Het mag niet als deze attentie wordt gegeven in het kader van de (huidige of toekomstige) commerciële relatie tussen leverancier en de zorgprofessional in diens rol als (huidige of toekomstige) klant. Dit volgt uit een recent advies van de GMH.

18 december 2019180 x bekeken

GMH Trainingen 2020

De GMH organiseert ook in 2020 wederom een aantal trainingen over de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. Deze staan gepland op woensdagochtend 26 februari, 13 mei, 9 september en 25 november (09.30 – 12.30 uur) in het Van der Valk Hotel Houten.

22 oktober 2019674 x bekeken