Draagvlak Gedragscode Medische Hulpmiddelen aanzienlijk verbreed

Niet alleen de koepelorganisaties van artsen en ziekenhuizen sluiten zich per 1 januari 2014 aan bij de GMH. Ook de dentale wereld onderkent het belang van de zelfregulering.
De leden van Indent en de Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (VGT) hebben zich verplicht tot naleving van de code en zullen worden opgenomen in het Register Naleving GMH. In dit register kunt u overigens ook eigen bedrijfsgegevens terugvinden. Controleren? Check: www.gmh.nu
Gepubliceerd op:  17 december 2013 1491 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Trainingen GMH

Als u dit jaar nog een GMH training wilt volgen moet u zich snel opgeven. De training in mei is reeds vol. De volgende training is gepland op 2 oktober. Bij grote belangstelling zal dit jaar nog een extra interactieve training worden gepland.

25 februari 2019123 x bekeken

GMH: aanpassing regels voor product gerelateerde bijeenkomsten op komst

De afgelopen periode heeft het bestuur van stichting GMH overleg gevoerd met het ministerie van VWS over de knelpunten, die zich in de huidige praktijk voordoen als gevolg van de aanscherping van de regels voor product gerelateerde bijeenkomsten in de Beleidsregels Gunstbetoon en de GMH Code. Naar aanleiding hiervan treft het ministerie op dit moment voorbereidingen om de Beleidsregels Gunstbetoon op een paar punten aan te passen, zodat deze beter aansluiten bij de praktijk.

12 december 2018167 x bekeken