Duitse STEC bacterie duikt weer op

De Europese warenautoriteit EFSA en gezondheidsinstituut ECDC leggen jaarlijks de cijfers van 27 Europese lidstaten naast elkaar en onderzoeken zo de trends in de zoönosen en infectieziektenuitbraken uit voedsel.

Op 9 april verscheen een nieuw rapport. Hieruit blijkt dat het aantal infecties met de gevaarlijke shigatoxine producerende E. Coli (STEC) in 2011 met een factor 2,5 is toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Het kwam vooral door de grote uitbraak in Duitsland van deze bacterie in mei-juli 2011, maar ook de jaren ervoor werd al een lichte toename van de STEC-bacterie gezien.

De STEC bacterie is met name gevaarlijk als mensen het hemolytisch uremisch syndroom (HUS) krijgen, met acuut nierfalen, bloedarmoede en verminderde plaatjesaantallen. Het aantal mensen met HUS was in 2011 met een factor 4,5 toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. De meeste gevallen van dit syndroom waren eveneens herleidbaar tot de Duitse uitbraak van de pathogene variant van de STEC: de E enterohemorragische E. coli (EHEC). De pathogene STEC werd meestal gezien in rundvlees, maar ook in kippenvlees, melk, zuivelproducten en groenten. De uitbraak in Duitsland werd toegeschreven aan kiemen van fenegriekzaadjes.


STEC staat met bijna tienduizend bevestigde besmettingen op nummer 3 van de top 10 van ziekmakende bacteriën uit het voedsel in Europa. Campylobacter staat op nummer 1, met meer dan twintig keer zoveel slachtoffers. In 2011 werden 220.209 mensen ziek door deze bacterie, maar het aantal is aan het stijgen. Campylobacter wordt veel gevonden in kippenvlees.

Dat is ook zo bij salmonella, de nummer 2-veroorzaker van voedselinfecties, maar daar is juist een dalende trend ingezet. Sterker nog, het daalt al jaren. In 2011 waren er bijna honderdduizend bevestigde gevallen van salmonellose gevonden, en dat zijn zestigduizend mensen minder dan in 2007. Van alle voedseluitbraken worden de meeste doden gemeld door listeriose.

 

Gepubliceerd op:  12 april 2013 943 x bekeken