Eén gemeenschappelijke taal nodig om gezondheidsinformatie uit te wisselen

Er moet één gemeenschappelijk nationaal woordenboek worden ontwikkeld voor het uitwisselen van gezondheidsinformatie via informatiesystemen en dat woordenboek moet worden gebaseerd op internationale standaarden. Daarvoor pleiten het RIVM en Nictiz in een aanbeveling aan het ministerie van VWS.
 ‘Eenheid van taal’ is iets waar al jarenlang voor wordt gepleit en waar ook aan wordt gewerkt, bijvoorbeeld tussen huisartsen en apothekers. Maar volgens het RIVM en Nictiz is er tussen de domeinen nog amper sprake van eenheid van taal, bijvoorbeeld tussen huisartsen en de tweede lijn. Maar volgens de pleitbezorgers is het juist wel belangrijk om dezelfde termen te gaan gebruiken, want daardoor wordt informatie-uitwisseling veiliger en betrouwbaarder, het leidt tot een betere kwaliteit van zorg en de zorgverlener kan beter en sneller zijn werk doen, met minder fouten tot gevolg. Ook worden statistische en financiële gegevens uit verschillende bronnen beter vergelijkbaar. En het helpt volgens RIVM en Nictiz bij kwaliteitsregistraties en het terugdringen van administratieve lasten. Als er geen eenheid in het taalgebruik is, worden kansen op vernieuwing gemist, bijvoorbeeld op het gebied van kunstmatige intelligentie in de zorg.

De twee organisaties vinden dat in 2023 de internationale terminologiestandaarden SNOMED CT, LOINC en IDMP samen één gedeeld nationaal woordenboek vormen in de zorg. In 2026 moet de terminologie die wordt gebruikt door de Wereldgezondheidsorganisatie de basis zijn in het ‘secundaire proces’, bijvoorbeeld bij het gebruik van statistische en financiële gegevens. Wetenschappelijke verenigingen en andere beroepsvertegenwoordigers moeten wat RIVM en Nictiz betreft worden betrokken in het beheer van hun vaktaal en ze moeten ook worden geholpen bij het financieren van het werk dat ze erin steken.

 

Gepubliceerd op:   1 november 2018 459 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Professionals zetten zich samen in tegen antibioticaresistentie

Het RIVM, ZonMw en het ministerie van VWS organiseerden op 14 november een conferentie over antibioticaresistentie. Onderzoekers, beleidsmakers en praktijkprofessionals praatten over het thema ‘Van onderzoek naar praktijk en beleid. Wat kan jij er mee?!’.

20 november 2018256 x bekeken

Handig: Handreiking medische hulpmiddelen

De nieuwe regels voor medische hulpmiddelen en IVDs brengen veranderingen met zich mee. Het is van belang dat iedereen in het veld daarvan kennis heeft en zich tijdig voorbereidt. Het ministerie heeft daarom een praktische handreiking opgesteld.

9 februari 2018412 x bekeken

Akkoord over nieuw samenwerkingsverband infectiepreventie

De Federatie Medisch Specialisten (FMS), het RIVM/Centrum Infectieziektebestrijding en de nieuw op te richten kwaliteitskoepel Langdurige Zorg (LZ) gaan samenwerken om de richtlijnen voor infectiepreventie te actualiseren. Minister Schippers (VWS) schrijft aan de Tweede Kamer dat er een akkoord is bereikt over dit Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie.

5 oktober 2017850 x bekeken