"Een goede test betaalt zich altijd terug"

Aldus Prof. dr Scharnhorst in zijn inaugurele rede, onlangs in Eindhoven. De titel van zijn rede was 'Klinische Chemie van analyse naar informatie'. Met de stelling dat een goede test zich altijd terugbetaalt doelde hij niet op terugbetaling in de zin van besparing op laboratoriumkosten, maar door terugbetaling in de zin van gezondheidswinst, door relevante medische informatie op het juiste moment bij de juiste persoon terecht te laten komen.
Prof Scharnhorst eindigde met de stelling in zijn inauguratele rede op 4 september jl, waarbij hij zijn hoogleraarschap Klinische Chemie aan de TU Eindhoven aanvaardde.
 
De stelling werd onderbouwd door de vele voorbeelden die Scharnhorst aandraagt vanuit het Expertisecentrum Klinische Chemie, het samenwerkingsverband tussen de faculteit Biomedische Technologie van de TU/e, en de klinische laboratoria van het Máxima Medisch Centrum en het Catharina Ziekenhuis. Binnen dit verband wordt de kennis omtrent fysisch chemische analyses en die van pathofysiologie en diagnostiek gecombineerd om bestaande testen te verbeteren en nieuwe te ontwikkelen. Met behulp van 'big data' technieken moet dit uiteindelijk niet leiden tot een getal, maar tot een patiënt-specifieke conclusie en dus een antwoord op de klinische vraag van een arts. Oftewel ‘personalized health care’. (bron: website NVKC).
 
Point of Care Testing is volgens Scharnhorst ook een vorm van 'personalized health care' en met de komst van het digitale patiëntdossier is het mogelijk om vanuit het laboratorium invulling te geven aan een juiste interpretatie van dit onderzoek. "Naar mijn mening zou het laboratorium in de toekomst een centrale rol moeten spelen in het beheer van alle analysetoestellen, centraal of decentraal of bij de patiënt thuis en de integratie en analyse van de resultaten die met deze toestellen verkregen worden. Ik roep mijn beroepsvereniging dan ook op om in de opleiding tot klinisch chemicus ruimte te maken voor het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden hiervoor".
 
Voor de test van de rede klik hier
Gepubliceerd op:  28 september 2015 719 x bekeken