Eenvoudige antibioticastrategie volstaat bij longontsteking

De meeste patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen met een longontsteking kunnen het beste starten met de meest simpele antibioticastrategie. Bovendien kan het vroegtijdig herkennen van complicaties bijdragen aan een betere behandeling; daarvoor kunnen twee labtests worden toegevoegd. Dat concludeert Douwe Frans Postma in een recent proefschrift.
Door te starten met de meest simpele antibioticastrategie  kan het gebruik van breed dekkende antibiotica verminderd worden met 57-62 procent, wat tot minder antibioticaresistentie kan leiden. Hij concludeert onder meer dat het gebruik van breed dekkende antibiotica verminderd worden met 57-62 procent, wat hopelijk tot minder antibioticaresistentie zal leiden. Hij baseerde zich op gegevens uit het CAP-START onderzoek. In deze studie van 2.283 patiënten uit zeven Nederlandse ziekenhuizen, begon een deel van de patiënten alleen met een betalactam-antibioticum, een traditioneel middel vergelijkbaar met penicilline. Een tweede groep kreeg ditzelfde type, gecombineerd met een macrolide-antibioticum. De derde groep kreeg een relatief nieuw fluorchinolon-antibioticum. De laatste twee strategieën zijn gericht op een breed spectrum van bacteriën. De sterfte na negentig dagen was in alle groepen rond de 10 procent: 59 van de 656 patiënten onder de betalactam-strategie overleden (9,0 %). Van de 739 patiënten die de betalactam/macrolide-strategie volgden overleden er 82 (11,1 %) en met de fluorchinolon-strategie waren dat er 78 van de 888 (8,8 %). Andere uitkomstmaten waren niet verschillend. Postma concludeert dan ook dat er geen verschil is in de effectiviteit van deze verschillende behandelstrategieën.

Daarnaast zijn de gegevens uit CAP-START gebruikt om te kijken of de voorspelling van de sterfte ten gevolge van longontsteking kan worden verbeterd met de toevoeging van twee laboratoriumtests.
 
Tot slot zijn cardiale complicaties in het onderzoek bestudeerd. Uiteindelijk bleek 6,9 % van de patiënten een cardiale complicatie te ontwikkelen tijdens opname. De sterfte lag in deze groep aanzienlijk hoger (9,6 %) dan in de totale groep (3,1 %). Het vroegtijdig herkennen van deze complicaties kan hopelijk bijdragen aan een betere behandeling.
Gepubliceerd op:   8 april 2016 822 x bekeken
Gerelateerde artikelen

RIVM: snellere test kan gebruik antibioticum verbeteren

Antibiotica resistentie is een toenemend probleem. De ontwikkeling van snellere microbiologische tests en slimmer inzetten van bestaande antibiotica kunnen verdere resistentie stoppen, blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat in oktober 2019 verscheen.

6 november 2019217 x bekeken

Maar in Nederland blijft antibioticaresistentie redelijk stabiel

Wereldwijd neemt antibioticaresistentie toe. Uit het jaarlijkse rapport NethMap/MARAN Monitoring of antimicrobial resistance and antibiotic usage in animals in the Netherlands 2019 blijkt dat Nederland goed scoort. In dit rapport presenteren verschillende organisaties samen de gegevens over het antibioticagebruik en -resistentie in Nederland, zowel voor mensen als voor dieren.

10 juli 20191011 x bekeken