Eerste leerstoel “Inkoop voor de gezondheidszorg”

Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) heeft in samenwerking met het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus Trustfonds een nieuwe leerstoel 'Purchasing and Supply Management in Healthcare' ingesteld. Dr. Erik van Raaij wordt genoemd tot hoogleraar in deze de leerstoel.
De gezondheidszorg vormt wereldwijd een groot en groeiend aandeel in het bruto binnenlands product. Nationale en lokale overheden en verzekeraars zien zich gesteld voor de uitdaging om met alsmaar groeiende budgetten, diensten van hoge kwaliteit voor de gezondheidszorg in te kopen en te voldoen aan de eisen van de bevolking.
 
Professor Van Raaij gaat onderzoek doen naar de inkoop van zorg en stelt dat een betere inkoopstrategie en een beter perspectief op de waardeketen betere resultaten kunnen opleveren. Daarvoor is het echter noodzakelijk dat inkoop wordt beschouwd als meer dan alleen het “kopen” van diensten en producten voor de gezondheidszorg. Van Raaij: “De markt vraagt in toenemende mate om integratie van activiteiten en verbanden in de zorgketen om de beste resultaten voor de gezondheidszorg te behalen. Het dominante inkoopmodel is echter nog steeds gebaseerd op onderhandelingen over volumes op de korte termijn en prijzen per aanbieder. Deze benadering kan gemakkelijk leiden tot conflicten, kwaliteitsverlies en vermijdbare kosten. Er moet onderzoek worden verricht om de contract- en ontwikkelrelaties op elkaar af te stemmen en op de lange termijn consistente verbeteringen te realiseren op het vlak van kostenbeheersing en kwaliteit, door middel van geïntegreerde zorgketens.” 

 

Gepubliceerd op:  23 maart 2016 1855 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Europese Commissie publiceert ‘staat van de gezondheidszorg’ in landen EU

De Europese Commissie heeft eind november 2019 profielen van de gezondheidsstelsels in dertig landen geschetst. Daarbij zijn de voornaamste trends in de transformatie van de gezondheidsstelsels gepresenteerd en de belangrijkste conclusies uit de landprofielen getrokken. Het Nederlandse rapport biedt een interessante vergelijking met andere landen.

5 december 2019542 x bekeken

Meldpunt Infectieziekten krijgt navolging

Het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten (MUIZ) werkt in Rotterdam-Rijnmond zo goed dat andere GGD-regio's deze aanpak overnemen. Zuid-Holland-Zuid en recent Zeeland hebben dat al gedaan, andere regio's onderzoeken de mogelijkheid, zo blijkt uit een evaluatie.

20 november 2018476 x bekeken

Verspilling in de zorg vraagt om slimme kostenbesparing: Nederland doet zijn best

Eenvijfde van alle zorgkosten draagt niet of nauwelijks bij aan een betere gezondheid van de patiënt. Volgens de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, kunnen landen veel minder geld uitgeven aan zorg zonder het belang van patiënten te schaden. De organisatie schrijft in een recent rapport dat er overduidelijk bewijs is voor verspilling. In Nederland zijn er diverse initiatieven om verspilling tegen te gaan.

29 maart 2017991 x bekeken