Eiwitmarker voor ijzergebreksanemie

Het eiwit hepcidine kan onderscheid maken tussen verschillende typen anemie bij Afrikaanse kinderen. Dit is van belang, omdat ijzersuppletie bij kinderen met een anemie die niet door ijzertekort wordt veroorzaakt infecties kan uitlokken, zoals malaria. Dit blijkt uit onderzoek van Pasricha e.a. dat in Science Translational Medicine is verschenen.

Hepcidine reguleert de ijzerabsorptie en -distributie; een hoge concentratie remt de ijzerabsorptie, terwijl een lage concentratie het vrijkomen van opgeslagen ijzer faciliteert en de beschikbaarheid voor de erytropo√ęse verhoogt. Pasricha e.a. onderzochten in een retrospectieve cohortstudie bij drie verschillende studiepopulaties of hepcidine gebruikt kan worden om ijzergebreksanemie op te sporen, ijzergebreksanamie te onderscheiden van anemie ten gevolge van infectie en de juiste doelgroep voor ijzersuppletie te identificeren. De studiepopulatie bestond in totaal uit 1338 kinderen van 6 maanden tot 6 jaar, uit Gambia en Tanzania.

De hepcidineconcentratie bij kinderen met ijzergebreksanemie was significant lager dan bij kinderen zonder ijzergebreksanemie of kinderen met een anemie ten gevolge van inflammatie. Een lage hepcidineconcentratie is daarnaast een beter screeningsinstrument voor kinderen met een ijzergebreksanemie dan een laag Hb; in het eerste geval zou 80 procent terecht en 14-20 % onterecht ijzersuppletie krijgen, terwijl dat in het tweede geval 77 versus 73-100 % zou zijn.

Gepubliceerd op:  28 mei 2014 848 x bekeken