EU IVD Verordening gepubliceerd

Op 5 mei 2017 is de Europese Verordening over IVD’s gepubliceerd in het officiële publicatieblad. Dat betekent dat dit de finale tekst is van de nieuwe regels voor onze branche. Er is een overgangsperiode van 5 jaar, waardoor de nieuwe regels uiterlijk eind mei 2022 voor IVDs zullen gelden.
Gedurende deze vijf jaar overgangsperiode zullen de bestaande IVD-richtlijn en nieuwe IVD verordening naast elkaar bestaan. De producten die op basis van de richtlijn al op de markt zijn, mogen gedurende deze vijf jaar op de markt blijven, ook al voldoen ze nog niet op alle punten aan de IVD-verordening. Voor sommige producten geldt zelfs nog een langere termijn.

Niet het eindstation

Hoewel deze Verordening al 157 bladzijden omvat, is nog niet alles geregeld. Vooral veel secundaire wetgeving en richtlijnen zullen de komende tijd moeten worden opgesteld en ontwikkeld.

De eerste uitvoeringsbesluiten zullen eind van dit jaar worden gepubliceerd en gaan over de instelling van de Europese coördinatiegroep voor medische apparatuur (MDCG), de lijst van nationale bevoegde instanties  (notified bodies) en de aanwijzingscodes voor aangemelde instanties. Ook wordt nu gewerkt aan de ontwikkeling en het beheer van Eudamed, bepalingen inzake UDI en vigilantie.

Voor meer informatie over de nieuwe regels zie ook: http://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/regulatory-framework/revision_nl (let op: de link op deze pagina was op 5 mei nog niet aangepast en verwijst dus niet naar de officieel gepubliceerde tekst in het Publicatieblad, die u hier vindt).

Activiteiten Diagned

Diagned zal voor de leden de nodige informatie en training gaan verzorgen. Op het ledengedeelte van de website zal in de loop van volgende week een apart onderdeel worden gewijd aan de Verordening, met nuttige (achtergrond)informatie.

Daarnaast zal Diagned actief betrokken blijven bij discussies over de nationale uitvoering, en contact houden met VWS en IGZ. In juni vindt al de eerste bespreking plaats.
Voort kunt u uiteraard bij ons terecht voor vragen. 

 

Gepubliceerd op:  16 mei 2017 1583 x bekeken
Gerelateerde artikelen

MedTech Europe: IVD-markt in cijfers 2019

MedTech Europe publiceert jaarlijks een overzicht van de belangrijkste ‘facts and figures” over de markt van medisch hulpmiddelen en IVDs in de EU. Onlangs is de versie met cijfers over 2018 gepubliceerd.

8 mei 2019704 x bekeken

IVDR: stand van zaken

Los van de Brexit speelt ook de implementatie van de MDR en IVDR. Tijdens een aantal recente bijeenkomsten bij VWS is duidelijk geworden dat er druk op de ketel zit.

9 april 2019789 x bekeken

Heeft u vragen over de nieuwe IVD-verordening? Stel ze!

De IVD Verordening is vorig jaar april vastgesteld en kent een overgangstermijn van 5 jaar. Dat lijkt nog lang, maar het eerste jaar is al voorbij. Om ervoor te zorgen dat iedereen op tijd klaar is voor de nieuwe regels, wordt nu geïnventariseerd welke vragen er leven in het veld. Deze worden dan door VWS, in afstemming met o.a. de Inspectie en Diagned, beantwoord.

20 april 2018830 x bekeken