Europese artsen zetten eerste stap gedragscode gebruik gegevens medische databanken

Europese artsen hebben een eerste stap gezet naar een gedragscode over het ethisch gebruik van data uit medische databases en biobanks.
Artsenorganisatie CPME nam tijdens haar vergadering het standpunt over van de World Medical Association. In dit standpunt is een goede balans gevonden tussen de bescherming van de rechten van het individu en het ethisch gebruik van data uit deze databases.  Na overleg met de Europese Commissie kan dit standpunt gebruikt worden om tot een Europese gedragscode te komen.

Klik hier voor meer informatie.
Gepubliceerd op:  16 mei 2017 631 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Advies GMH over vergoeding voor dienstverlening

De GMH heeft zich in een advies opnieuw uitgesproken over de hoogte van de vergoeding die aan een zorgprofessional mag worden betaald voor dienstverlening. In dit geval was er sprake van een zorgprofessional die ook topsporter is en vanwege dat laatste gevraagd wordt om aan een campagne deel te nemen. De vraag was welk uurtarief dan geldt: mag de bekendheid van de sporter leiden tot een hogere vergoeding?

25 februari 2021897 x bekeken

GMH Code aangepast

Let op: de Gedragscode medisch hulpmiddelen van de Stichting GMH is aangepast per 1 januari 2021. Zie over de wijzigingen de nieuwsbrieven van november en december 2020.

25 februari 2021917 x bekeken

Conceptregeling medisch hulpmiddelen: Taaleisen gebruiksaanwijzing IVDs

Op 16 december is de conceptregeling medisch hulpmiddelen gepubliceerd. Daarin wordt vastgehouden aan het huidige beleid: voor medisch hulpmiddelen die uitsluitend worden gebruikt door professionele zorgverleners kan de informatie in het Engels en hoeft de informatie (zoals de IFU) niet vertaald te worden.

21 januari 2020382 x bekeken