Europese Commissie publiceert rapport over “De stand van de gezondheidszorg in de EU in 2017”

Eind november heeft de Europese Commissie een overzicht gepubliceerd van de gezondheidszorgstelsels in de lidstaten van de EU. Er wordt aandacht besteed aan de volksgezondheid en belangrijke risicofactoren, alsook de toegang tot de gezondheidsstelsels in de afzonderlijke lidstaten en de veerkracht ervan.
Eind november publiceerde de Commissie 28 landenprofielen over gezondheidszorg met een begeleidend verslag heeft gepubliceerd. De verslagen bieden een diepgaande analyse van de gezondheidszorgstelsels van de EU-lidstaten.

Er is een aantal aandachtspunten. Zo wordt slechts 3 % van de gezondheidszorgbudgetten uitgeven aan preventie, tegenover 80 % aan de behandeling van ziekten. Dat zou volgens de Commissie anders moeten. Ook moet de toegang tot eerstelijnszorg worden verbeterd, zodat mensen zich niet meteen bij een spoeddienst melden. Gezondheidsbevordering en ziektepreventie moeten breder in alle beleidsgebieden worden verankerd om de volksgezondheid te verbeteren en de druk op onze gezondheidszorgstelsels te verminderen.

De landenprofielen over de gezondheidszorg zijn opgesteld in samenwerking met de OESO en de Europese waarnemingspost voor gezondheidszorgstelsels en -beleid. In het begeleidende verslag komen vijf conclusies naar voren:
  1. Gezondheidsbevordering en ziektepreventie effenen het pad voor een doeltreffender en efficiënter gezondheidszorgstelsel. Naast de onevenwichtige investeringen in preventie moeten ook sociale ongelijkheden worden aangepakt, zoals wordt geïllustreerd door de verschillen in kankerscreening of lichaamsbeweging tussen mensen met hogere en lagere inkomens en opleidingsniveaus.
  2. Sterke eerstelijnszorg gidst patiënten door het gezondheidszorgstelsel en helpt onnodige uitgaven te vermijden. 27 % van de patiënten wendt zich tot een spoeddienst door ontoereikende eerstelijnszorg. Slechts 14 EU-landen vereisen een doorverwijzing vanuit de eerstelijnszorg voor een consultatie bij een specialist; negen andere landen hebben in financiële incentives voor doorverwijzingen voorzien.
  3. Door geïntegreerde zorg krijgt een patiënt zorg waarvan de verschillende componenten goed op elkaar zijn afgestemd. Hierdoor kan de situatie vermeden worden die wij momenteel in bijna alle EU-landen zien, waarbij de zorg gefragmenteerd is en patiënten hun weg moeten zoeken door een doolhof van zorgvoorzieningen.
  4. Proactieve planning en voorspelling van het aantal gezondheidswerkers maken gezondheidszorgstelsels veerkrachtig met het oog op toekomstige ontwikkelingen. Er zijn momenteel 18 miljoen gezondheidswerkers in de EU en tegen 2025 zullen er nog eens 1,8 miljoen banen worden gecreëerd. Gezondheidsautoriteiten moeten hun gezondheidswerkers voorbereiden op toekomstige veranderingen: een verouderende bevolking en multimorbiditeit, de behoefte aan degelijke aanwervingsprocedures, nieuwe vaardigheden en technische innovatie.
  5. De patiënt moet centraal staan bij de ontwikkeling van betere gegevens over gezondheidszorg waarop het beleid en de praktijk zullen worden gebaseerd. De digitale transformatie op het vlak van gezondheid en zorg helpt in het werkveld resultaten en ervaringen die een verschil maken voor patiënten vast te leggen, met een groot potentieel voor de versterking van de doeltreffendheid van gezondheidszorgstelsels.
Volgende stappen

Na de presentatie van deze verslagen aan de ministers voor gezondheidszorg van alle EU-landen kunnen de nationale autoriteiten ze verder bespreken met de deskundigen van de OESO en de Europese waarnemingspost voor gezondheidszorgstelsels en -beleid. Deze vrijwillige besprekingen kunnen vanaf begin 2018 plaatsvinden en ministeries helpen de belangrijkste uitdagingen beter te begrijpen en geschikte beleidsreacties te ontwikkelen.

Meer informatie:

De 28 landenprofielen over gezondheidszorg, het begeleidende verslag en meer achtergrondinformatie vindt u hier.

 

 

Gepubliceerd op:  22 december 2017 742 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Minister Bruno Bruins wil meer regie op gepast gebruik van zorg

Welke zorg helpt de patiënt echt en welke zorg voegt eigenlijk niks toe? Hoe onderzoeken we dat het beste? En hoe brengen we de uitkomsten van dat onderzoek in de praktijk? Dat zijn de vragen die prof. dr. Sjoerd Repping samen met medisch specialisten, patiënten, verpleegkundigen, ziekenhuizen, verzekeraars en de overheid moet gaan beantwoorden.

25 februari 2019557 x bekeken

Hoe draagt inkoop bij aan betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van zorg?

Op 14 september 2018 promoveert Suzanne Ruwaarde op een onderzoek naar de wijze waarop de inkoop van zorg kan bijdragen aan de betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in Nederland. Ze onderzocht de huidige wijze van inkopen in de medisch specialistische zorg en de geestelijke gezondheidszorg. Ook keek ze naar ervaringen met zorginkoop in het buitenland om lessen te trekken voor Nederland.

5 september 2018722 x bekeken

Zorgbegroting VWS besproken

Op 10 december hebben de woordvoerders uit de Vaste Kamercommissie VWS van de Tweede Kamer in algemene zin vragen gesteld over de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de ministers De Jonge en Bruins en staatssecretaris Blokhuis.

18 januari 2018646 x bekeken