Factsheet financiering voor juiste zorg op de juiste plek

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben een handige factsheet gemaakt om inzicht te krijgen in de financieringsmogelijkheden voor investeringen voor het ontwikkelen van andere vormen van zorg, zoals het gebruik van slimme technologie.
Veel goede initiatieven in het kader van de juiste zorg op de juiste plek, komen niet verder omdat de bekostiging nog te vaak als knelpunt wordt ervaren. Het is van belang dat alle middelen die er zijn, optimaal worden benut. De factsheet geeft een overzicht van subsidies en andere gelden waarmee initiatieven voor juiste zorg op de juiste plek (deels) gefinancierd kunnen worden. Denk aan kosten voor projectuitvoering of investeringen in technologie, die niet gefinancierd kunnen worden in de DBC-systematiek.

Klik hier voor meer informatie.
 
 
 
Gepubliceerd op:  19 februari 2020 2026 x bekeken