Farmacogenetisch paspoort opgesteld voor 49 veelvoorkomende geneesmiddelen

Apothekers zijn al langer bezig met farmacogenetische variatie, omdat deze invloed heeft op de werking van geneesmiddelen. Daarom biedt kennis van het genetisch profiel waardevolle informatie over therapie op maat. Een internationaal consortium heeft nu een farmacogenetisch paspoort opgesteld voor 58 variaties binnen 14 farmacogenen waarmee de behandeling van 49 vaak voorgeschreven geneesmiddelen kan worden verbeterd.
Hierdoor is er nu een standaard panel van genetische varianten beschikbaar waarop getest zou moeten worden.
Idealiter wordt dit panel geïmplementeerd in laboratoria. Het kan leiden tot grote verbetering van geïndividualiseerde farmaceutische zorg.
 
Meer informatie is hier te vinden. 
Gepubliceerd op:  18 december 2019 816 x bekeken