Geen extra geld voor preventie

De ministerraad heeft medio april de agenda voor het Nationaal Programma Preventie vastgesteld op voorstel van minister Schippers van VWS en staatssecretaris Van Rijn. Het kabinet verwacht de grootste winst te kunnen boeken door gezondheidsbevordering en het terugdringen en voorkomen van chronische ziekten.

 

Het Nationaal Programma Preventie van de overheid mag geen extra geld kosten. Dat valt af te leiden uit de agenda voor het programma dat het kabinet heeft vastgesteld.

Het Nationaal Programma Preventie, zo schrijven de coördinerend bewindslieden Schippers en Van Rijn (VWS) in hun startbrief aan de Tweede Kamer, is bedoeld om preventie een prominente plek te geven in de gezondheidszorg en de gezondheid van mensen te bevorderen ‘door een integrale aanpak in de omgeving waarin zij wonen, werken, leren en leven.’ Ook moet de gezondheidsbescherming op peil worden gehouden.

Om de preventie structureel onderdeel van de zorg te maken, gaan de bewindslieden ‘met diverse zorgpartijen concrete afspraken maken en acties in gang zetten.’ Concreet noemen zij het nieuwe (per september 2013) bevolkingsonderzoek darmkanker, het eind september te verwachten advies van de Gezondheidsraad over health checks, overleg met zorgverzekeraars over preventie, het ontwikkelen van een programmatische aanpak voor depressiepreventie, de ‘grote kansen’ die e-health en life sciences bieden op het gebied van preventie, het opnemen van een module arbeid in alle zorgstandaarden en het Deltaplan Dementie, waarin VWS voor een bedrag van 32,5 miljoeneuro participeert.

De gezondheidsbescherming blijft onder meer op peil door het uitbouwen van het ‘One Health’-beleid in de strijd tegen zoönosen, intensivering van het beleid op het gebied van antimicrobiële resistentie en het handhaven van de kwaliteit van het Rijksvaccinatieprogramma.

Het kabinet gaat de komende maanden in overleg met ‘iedereen die nodig is’ om het programma om te zetten in concrete doelstellingen, afspraken en acties. Schippers en Van Rijn memoreren al veel te hebben geïnvesteerd in bijvoorbeeld het Deltaplan Dementie, de darmkankerscreening en een extra contactmoment voor jongeren op school met de Jeugdgezondheidszorg: ‘Nieuwe (rijks)middelen zijn er nauwelijks in deze tijden van bezuinigingen. We realiseren ons tevens dat andere partijen het financieel niet makkelijk hebben. Wel kan worden gekeken of het geld dat nu wordt ingezet beter (elders) benut kan worden.’Het kabinet wil de Kamer nog vóór de begrotingsbehandeling een uitgewerkt Nationaal Programma sturen.

Om diabetes, overgewicht, roken, drinken, depressie en onvoldoende beweging tegen te gaan, werkt het kabinet “een slimme, gebundelde aanpak in de wijk, op het werk en op school” uit. Een combinatie van langdurig volhouden met veel gelijktijdig ingezette maatregelen dichtbij de leefwereld van mensen blijkt daarbij het meest effectief.

Het kabinet gaat in de komende maanden in gesprek met alle partijen die nodig zijn om concrete doelstellingen, afspraken en acties te formuleren voor het Nationaal Programma Preventie. Het rijk zal vooral agenderen en aanjagen. Het uitgewerkte programma wordt najaar 2013 gepresenteerd. Het programma moet ervoor zorgen dat preventie overal in de gezondheidszorg -van opleiding tot verpleeghuis- een prominente plek krijgt.

 

Gepubliceerd op:  26 april 2013 1174 x bekeken