Geen onderzoek naar herhaalde diagnostiek

Eind mei 2015 heeft de Minister het rapport ‘Systematische analyse nieuwvormingen’ van het Zorginstituut Nederland aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit rapport is opgesteld in het kader van de in het Regeerakkoord afgesproken systematische doorlichting van het pakket. Ook herhaalde (dubbele) diagnostiek is bekeken omdat dat veel zou voorkomen, maar nader onderzoek gaat niet plaatsvinden.
Het Zorginstituut noemt als één van de onderwerpen voor verder onderzoek ook ‘herhaalde diagnostiek’. Uit onderzoek dat Zorginstituut Nederland heeft uitgezet blijkt dat herhaling van medische tests regelmatig voor komt: bijna één op de vijf onderzochte tests werd binnen drie maanden herhaald. Dat zou beter moeten. Door gegevensuitwisseling (communicatie) tussen zorgprofessionals kan gebruik van al door een andere zorgverlener bij patiënten uitgevoerde diagnostiek mogelijk gemaakt worden, daar waar dit medisch kan. Hierdoor hoeven patiënten geen potentieel belastende onderzoeken te ondergaan.
 
Toch gaat men geen verder onderzoek hiernaar verrichten. De redenen voor het herhalen van dit onderzoek zijn namelijk niet te halen uit de declaratiegegevens. De declaratiedata kunnen slechts de herhaling weergeven en geen uitsluitsel geven over de medische noodzaak van deze herhaling. Partijen, met name de wetenschappelijke verenigingen, geven aan dat het bij een groot deel waarschijnlijk gaat om daadwerkelijke medische indicaties en plausibele verklaringen voor herhaling van tests. Daarom is  het onderwerp ‘herhaalde diagnostiek’ niet geselecteerd voor verdere verdieping omdat op basis van het onderzoek en de reacties in de consultatie weinig aanwijzingen werden gevonden voor kwaliteitsverbetering.
 
Klik hier voor het rapport van het Zorginstituut en hier voor de brief van de Minister aan de Tweede Kamer. 
Gepubliceerd op:  10 juni 2015 850 x bekeken