Geneesmiddelenbulletin roept op tot bewustwording belangenverstrengeling zorgverleners/ziekenhuizen en medische industrie

Het Geneesmiddelenbulletin (GeBu) vindt in een artikel in het september nummer dat de noodzaak bestaat tot bewustwording bij Nederlandse zorgverleners en ziekenhuizen, over de morele haken en ogen bij samenwerking met de medewerkers van commerciële bedrijven in het ziekenhuis.
Kostenbewust, klinisch relevant en veilig gebruik van de hulpmiddelen, zonder belangenverstrengeling, dient hierbij voorop te staan. Dat is echter volgens de auteur lastig omdat technisch medewerkers van medische hulpmiddelen in dienst van commerciële bedrijven werkzaamheden verrichten in ziekenhuizen, waarbij het onduidelijk wat ze precies doen, hoe hun relatie met zorgprofessionals is en wat hun rechten of plichten zijn.
 
Het is volgens het GeBu de taak van ziekenhuizen om de relatie van technisch medewerkers met behandelaars en de ermee samenhangende verantwoordelijkheden duidelijk vast te leggen en kenbaar te maken aan betrokken zorgverleners en patiënten.
 
Klik hier voor meer informatie.

 

Gepubliceerd op:   6 november 2019 894 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Veiligheid medische hulpmiddelen te verbeteren door centralisatie en inzet op maat

Gebruik van medische hulpmiddelen in ziekenhuizen kan een bedreiging vormen voor de veiligheid van de patiënt. Nivel-onderzoeker Petra Porte bekeek hoe het gebruik van medische hulpmiddelen veiliger kan worden. Inzet op maat, met oog voor de wensen en behoeften van de gebruikers, is een van haar aanbevelingen. Op 29 januari promoveerde Porte op dit onderwerp aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

19 februari 20202101 x bekeken

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars geven vernieuwing van ziekenhuiszorg extra impuls

Om een extra impuls te geven aan de noodzakelijke vernieuwing van de zorg hebben de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een pakket van maatregelen afgesproken. Naast een financiële injectie om nieuwe initiatieven versneld van de grond te krijgen, bundelen ziekenhuizen en zorgverzekeraars hun krachten om de stijgende kosten van dure geneesmiddelen te beteugelen, gepast gebruik verder te bevorderen en om knelpunten op IT-gebied aan te pakken.

19 februari 20201517 x bekeken

Taaleisen voor IVDs: Engels mogelijk voor professionele gebruiker

Op 16 december is de conceptregeling medisch hulpmiddelen gepubliceerd. In de conceptregeling staan onder neer de toekomstige taaleisen voor medisch hulpmiddelen en IVDs Nederland. Daaruit blijkt in een aantal gevallen zal kunnen worden volstaan met informatie in de Engelse taal, onder voorwaarde dat de zorgverlener beschikt over een adequate beheersing van de Engelse taal.

18 december 2019860 x bekeken