Genen en ruggemergafwijkingen spelen rol bij MS

Genen lijken een rol te spelen in de ontwikkeling van de aandoening multiple sclerose. Ook ruggenmerafwijkingen zijn belangrijk bij de diagnose en bij de prognose van MS. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Madeleine Klieverik-Sombekke.

 

Bij multiple sclerose treden ontstekingen optreden op in het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg), waarvan de oorzaak nog grotendeels onbekend is. Het beloop van MS wordt gekenmerkt door een zeer uitgebreide klinische variatie een grote variatie in de locatie van de ontstekingen. Het wordt aangenomen dat genetische en omgevingsfactoren een rol spelen bij deze klinische en radiologische variatie.

Madeleine Klieverik-Sombekke onderzocht voor haar proefschrift in hoeverre genetische en ruggenmergafwijkingen het ziektebeloop kunnen voorspellen. Klieverik-Sombekke heeft gekeken naar het effect van genetische markers op een aantal klinische en radiologische kenmerken van MS, met als doel beter het beloop van MS te kunnen voorspellen. Ze onderzocht of een combinatie van genen het beloop van MS beter kan voorspellen.

Ze heeft onder meer gevonden dat bepaalde genen (betrokken bij immuunregulatie), geassocieerd zijn met de aanwezigheid van ontstekingen in het ruggenmerg en met de aanwezigheid van ontstekingen op bepaalde locaties in de hersenen. Madeleine Klieverik-Sombekkeis promoveert 13 maar 2013 op haar proefschrift aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

 

Gepubliceerd op:  26 maart 2013 1252 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Inzicht in genetische variatie hulp bij voorspellen ernst hartspierziekte

Onderzoekers van onder andere Amsterdam UMC hebben een verklaring gevonden voor variaties in ernst van een ziekte van de hartspier. Het onderzoek benadrukt het belang van het beter in beeld brengen van genetische variaties die, bovenop het genetische defect, bijdragen aan de ernst van deze ziekte.

25 februari 20211129 x bekeken

Gen ontdekt als oorzaak ontwikkelingsachterstand bij kinderen

Onderzoekers van Amsterdam UMC hebben het gen ontdekt dat betrokken is bij een progressieve hersenziekte die leidt tot ernstige ontwikkelingsachterstand bij kinderen. Deze achterstand kan nu sneller aan de hand van de vetsamenstelling van het bloed worden vastgesteld.

6 november 2019377 x bekeken

Farmacogenetica van belang bij plaatjesremmers

Genetische screening van patiënten die een coronaire stent krijgen voor een acuut hartinfarct, zorgt ervoor dat minder mensen duurdere middelen met meer bijwerkingen nodig hebben. Nederlandse cardiologen hebben het bewijs geleverd dat deze strategie veilig is.

6 november 2019292 x bekeken