Generiek kader Hulpmiddelenzorg aangeboden aan ZIN

Op 30 juni jl. heeft de Patiënten Federatie Nederland het Generiek kader Hulpmiddelenzorg aan het Zorginstituut Nederland aangeboden voor opname in het Landelijk Register Kwaliteitstandaarden (LRK).
Eerder werden de Module Continentie Hulpmiddelen, de Module Stoma Hulpmiddelen en het Consensusdocument kwaliteitscriteria standaard bloedglucosemeting voor opname in het LRK aangeboden. Klik hier voor meer informatie:

Diabetes :         https://www.zorginzicht.nl/bibliotheek/hulpmiddelen-diabetes/Paginas/Home.aspx

Stoma :             https://www.zorginzicht.nl/bibliotheek/hulpmiddelen-stomazorg/Paginas/Home.aspx

Continentie:      https://www.zorginzicht.nl/bibliotheek/hulpmiddelen-continentie/Paginas/Home.aspx

In het najaar zullen de direct betrokken partijen worden uitgenodigd voor een bijeenkomst waar o.a. de implementatie en de doorontwikkeling van het Generiek kader wordt besproken. 
Gepubliceerd op:   7 juli 2017 444 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Zorginstituut stelt module hulpmiddelenzorg diabetes vast

Bovengenoemd uitgangspunt over hulpmiddelenzorg is ook terug te vinden in de module diabetes hulpmiddelen (’consensusdocument kwaliteitscriteria standaard bloedglucosemeting’), dat op 8 juni 2017 door het Zorginstituut is vastgesteld. Deze module wordt binnenkort opgenomen in het Kwaliteitsregister.

21 juni 2017707 x bekeken

Zinnige Zorg: op zoek naar wat beter kan, ook bij diagnostiek

De afgelopen jaren is het Zinnige Zorg-programma van Zorginstituut Nederland uitgegroeid tot een programma met meer dan 20 projecten. Doel van de projecten is de kwaliteit van de zorg verbeteren en onnodige behandelingen en kosten te vermijden. Een aantal van deze projecten heeft ook betrekking op diagnostiek.

2 september 20191531 x bekeken