Genetische overlap in psychiatrische ziektebeelden

Schizofrenie, autisme en bipolaire stoornissen hebben meer gemeen dan tot nu toe werd gedacht. De Amerikaans onderzoeksgroep van Michael Gandal ontdekte dat dezelfde patronen van genexpressie in het brein ten grondslag liggen aan de drie ziektebeelden. Hun bevindingen publiceerden ze in Science.
Dat bepaalde genen predisponeren voor psychiatrische ziektebeelden is al geruime tijd bekend. Maar de vertaalslag maken naar de symptomatologie is een stuk moeilijker. Onderzoekers van het Amerikaanse UCLA probeerden juist deze link beter in beeld te brengen door dit keer niet te focussen op welke genen geassocieerd zijn met de psychiatrische aandoeningen, maar op de rol van genexpressie. Hiervoor onderzocht de onderzoeksgroep van Gandal RNA in 700 breinsamples van patiënten met autisme, schizofrenie, bipolaire stoornis, ernstige depressie of alcoholisme. De samples werden vergeleken met die van gezonde controlepersonen (293) en patiënten met inflammatoire darmziekten (197).

De onderzoekers vonden significante overlap in genexpressie bij autisme, schizofrenie en bipolaire stoornissen. Er werd geen overeenkomst gevonden tussen alcoholisme en de andere ziektebeelden. Hieruit concluderen de onderzoekers dat de manier van genexpressie niet te verklaren is aan de hand van middelenmisbruik of algehele slechte gezondheid. De wetenschappers vonden onder meer dat synapsgenen minder tot expressie komen bij de drie psychiatrische diagnoses. In vitro bleek dat na toediening van psychofarmaca deze expressie weer deels normaliseerde.

De onderzoekers hopen met hun database met genexpressies een basis voor verder onderzoek te vormen, bijvoorbeeld naar het effect van specifieke medicatie.

Klik hier voor meer informatie.

 

Gepubliceerd op:  19 februari 2018 842 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Genmutatie bij zeldzame erfelijke bloedingsziekte ontdekt

Onderzoekers van de KU Leuven hebben een genmutatie geïdentificeerd die tot een erfelijke bloedingsziekte leidt: de mutatie maakt een bepaald eiwit overactief en veroorzaakt zo een tekort aan bloedplaatjes en maakt het beenmerg inactief.

23 maart 2016828 x bekeken

Gen ontdekt als oorzaak ontwikkelingsachterstand bij kinderen

Onderzoekers van Amsterdam UMC hebben het gen ontdekt dat betrokken is bij een progressieve hersenziekte die leidt tot ernstige ontwikkelingsachterstand bij kinderen. Deze achterstand kan nu sneller aan de hand van de vetsamenstelling van het bloed worden vastgesteld.

6 november 2019150 x bekeken

Farmacogenetica van belang bij plaatjesremmers

Genetische screening van patiënten die een coronaire stent krijgen voor een acuut hartinfarct, zorgt ervoor dat minder mensen duurdere middelen met meer bijwerkingen nodig hebben. Nederlandse cardiologen hebben het bewijs geleverd dat deze strategie veilig is.

6 november 2019154 x bekeken