Gevraagd: input over ’lab developed tests/in house testing’

Laboratoria kunnen testen (ook) zelf maken. Dit staat bekend als ‘in house testing’ of ‘lab developed tests’. Daaraan worden in de nieuwe IVD-verordening strengere regels gesteld dan voorheen, maar deze moeten nog worden verduidelijkt en uitgewerkt. Diagned zoekt leden die hieraan een bijdrage willen leveren.
In het kader van de implementatie van de IVD-Verordening heeft Diagned de mogelijkheid om betrokken te worden bij de nadere invulling van dit onderwerp. Zo organiseert Diagned met VWS samen een stakeholdersbijeenkomst hierover. Dit moet inhoudelijk worden voorbereid; de input en medewerking van de leden is daarbij van groot belang.

Geïnteresseerde leden van Diagned kunnen zich melden bij het secretariaat. 
Gepubliceerd op:  31 januari 2018 311 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Uitbreiding hielprikscreening in fases

Het RIVM adviseert de minister van Volksgezondheid de uitbreiding van de hielprikscreening met 14 aandoeningen gefaseerd in te voeren. Dat staat te lezen in de uitvoeringstoets waar wordt ingegaan op welke wijze de uitbreiding ingericht kan worden, zo meldt het RIVM.

30 augustus 2017309 x bekeken

Onderzoek naar waarde CRP sneltest in verpleeghuizen

Diagnostische onzekerheid bij verpleeghuisbewoners met een lage luchtweginfectie (LLWI) leidt vaak tot standaard inzet van antibiotica om geen risico te nemen. C-Reactief Proteïne (CRP) point-of-care testing (POCT) zou van toegevoegde waarde kunnen zijn om onnodig antibioticagebruik te verminderen. Dit wordt nu onderzocht in het onderzoek UPCARE.

6 november 20198 x bekeken