Gevraagd: input over ’lab developed tests/in house testing’

Laboratoria kunnen testen (ook) zelf maken. Dit staat bekend als ‘in house testing’ of ‘lab developed tests’. Daaraan worden in de nieuwe IVD-verordening strengere regels gesteld dan voorheen, maar deze moeten nog worden verduidelijkt en uitgewerkt. Diagned zoekt leden die hieraan een bijdrage willen leveren.
In het kader van de implementatie van de IVD-Verordening heeft Diagned de mogelijkheid om betrokken te worden bij de nadere invulling van dit onderwerp. Zo organiseert Diagned met VWS samen een stakeholdersbijeenkomst hierover. Dit moet inhoudelijk worden voorbereid; de input en medewerking van de leden is daarbij van groot belang.

Geïnteresseerde leden van Diagned kunnen zich melden bij het secretariaat. 
Gepubliceerd op:  31 januari 2018 616 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Uitbreiding hielprikscreening in fases

Het RIVM adviseert de minister van Volksgezondheid de uitbreiding van de hielprikscreening met 14 aandoeningen gefaseerd in te voeren. Dat staat te lezen in de uitvoeringstoets waar wordt ingegaan op welke wijze de uitbreiding ingericht kan worden, zo meldt het RIVM.

30 augustus 2017593 x bekeken

Nierschade tijdig opsporen met test

Nierschade komt zeer vaak voor: bij 1 op de 10 Nederlanders. Nierschade leidt tot verminderde werking van bepaalde organen. Het lastige is dat het vaak te laat wordt opgemerkt en de schade al is ontstaan. Artsen en patiëntenorganisaties pleiten voor een landelijke aanpak om nierschade op te sporen. Dat kan eenvoudig zonder hoge kosten, onder meer door een urinetest die de eiwitten in de urine meet.

4 mei 202156 x bekeken