Gezondheidsraad: Testen donorbloed op hepatitis E voortzetten

Bloeddonoren kunnen besmet zijn met hepatitis E zonder dat zij dit zelf merken. Ontvangers van bloedproducten kunnen echter ernstig ziek worden van een hepatitis E-infectie als zij een verzwakt immuunsysteem of een leveraandoening hebben. Daarom adviseert de Gezondheidsraad donorbloed te blijven testen op aanwezigheid van het hepatitis E virus.
Jaarlijks zijn er naar schatting 133.000 nieuwe besmettingen met hepatitis E-virus. De belangrijkste bron van besmetting is consumptie van varkensvlees. Maar ook via bloedproducten kan het virus worden overgebracht. Voor gezonde mensen leidt het virus meestal niet tot ziekte. Mensen met een leveraandoening of een verzwakt immuunsysteem kunnen echter ernstig ziek worden. Juist mensen die bloedproducten ontvangen lopen risico op ernstiger klachten.

Daarom is het volgens de Gezondheidsraad van belang donorbloed te blijven testen op hepatitis E-virus. Dit beleid kan heroverwogen worden als er effectieve maatregelen zijn om besmetting via de voedselketen terug te dringen.

Klik hier voor meer informatie.
Gepubliceerd op:   5 september 2018 340 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Groot nationaal project opsporing hepatitis C

De komende drie jaar gaan de Nederlandse UMC’s iedereen opsporen die ooit positief getest is op hepatitis C. In het CELINE-programma (Hepatitis C Elimination in The Netherlands) geven de academische centra invulling aan het Nationale Hepatitisplan van het RIVM. Het plan moet leiden tot minder ziektelast en sterfte aan de ziekte.

9 november 2017525 x bekeken

Pleidooi voor taskforce heropsporing hepatitis C

Een hepatitis-C-vrij Nederland is een realistisch doel. Dankzij de ontwikkeling van antivirale middelen in de laatste jaren, die sinds oktober 2015 bovendien vergoed worden uit het basispakket, is dit het juiste moment om de groep patiënten op te sporen die uit beeld zijn verdwenen. Dat zeggen arts-onderzoeker Nina Beekmans en mdl-arts Michael Klemt-Kropp, verbonden aan Noordwest Ziekenhuisgroep. Zij pleiten voor het oprichten van een landelijke taskforce voor de heropsporing van hepatitis C.

27 oktober 2016807 x bekeken

Herziene NHG standaard virushepatitis en andere leveraandoeningen

Deze derde herziening van de standaard adviseert nu levenslange controle bij alle patiënten met inactieve chronische hepatitis B, evenals verwijzing naar hepatitisbehandelingscentra. Enkele diagnostische bepalingen zijn aangepast. Ook zijn de aanbevelingen uitgebreid voor het beleid over niet-alcoholische steatosis hepatitis en geneesmiddelenhepatotoxiciteit.

4 maart 2016820 x bekeken