Gezondheidsraad: verbetering tbc-screening te traag

Tuberculosescreening moet landelijk worden geregeld, zoals de landelijke bevolkingsonderzoeken naar kanker. De GGD’en die de screening naar tuberculose uitvoeren, hebben wel goede plannen gemaakt om de screening te verbeteren, maar de uitvoering van die plannen verloopt te langzaam.

 

Dat constateert de Gezondheidsraad in een advies over de tuberculosescreening. In 2012 constateerde deze dat de screening op tuberculose niet op alle onderdelen voldeed aan de eisen van de Wet op het bevolkingsonderzoek. Op elf punten moesten verbeteringen worden doorgevoerd; bijvoorbeeld op het gebied van vrijwillige deelname aan screening en behandeling, deskundigheid van medewerkers, het röntgenprotocol en het voorkomen van dubbelscreening van asielzoekers en immigranten. De GGD’en kregen een jaar om verbeterplannen te maken.

Ondertussen is nog steeds niet aan alle voorwaarden voldaan, stelt de Gezondheidsraad, die vindt dat het veranderproces te traag verloopt. De raad denkt dat dit komt door de decentrale opzet van de GGD’en. Dat die zijn vertegenwoordigd in GGD GHOR Nederland leidt niet tot de standaardisatie die een landelijk programma voor bevolkingsonderzoek nodig heeft. De tuberculosescreening moet juist wel een landelijke regie en landelijke standaarden krijgen.

De Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG) laat in samenspraak met de Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding (VvAwT) weten voorstander te zijn van centrale regie. ‘Dat is nodig, omdat er maar een beperkte capaciteit is aan artsen tuberculosebestrijding en er ook maar een kleine instroom in de opleiding is. Maar een centrale regie willen we dan niet alleen voor de screening, maar voor het totaalpakket: preventie, screening, behandeling en begeleiding. Wij vinden het zeer onwenselijk als alle deelprocessen in de tbc-bestrijding versnipperd worden’, aldus een woordvoerder van de KAMG.

Klik hier voor meer informatie.
Gepubliceerd op:  17 maart 2017 345 x bekeken
Gerelateerde artikelen

RIVM: aantal patiënten met tbc in Nederland daalt sterk

Het aantal mensen met tuberculose in Nederland is in 2017 sterk gedaald. In 2016 waren er nog 887 tbc tuberculose-patiënten, in 2017 waren dat er 787. Bijna driekwart van de tbc-patiënten in Nederland komt uit gebieden waar deze ziekte nog veel voorkomt, zoals Eritrea, Marokko en Somalië. Dat blijkt uit het jaarrapport van het RIVM. Dat er minder tbc-patiënten zijn komt onder andere doordat de instroom van migranten in 2016 en 2017 is afgenomen.

12 december 2018553 x bekeken

Gepersonaliseerde tuberculosebehandeling met behulp van vingerprik

Het moet in de toekomst mogelijk worden om de ideale dosering van tuberculosemedicatie voor elk individu vast te kunnen stellen door middel van een bloedtest. Dat bepleit Marlanka Zuur in haar proefschrift over de behandeling van tuberculose. De dosering kan dan per patiënt worden aangepast op geleide van de geneesmiddelenblootstelling gemeten in het bloed, zogenaamd Therapeutic Drug Monitoring (TDM).

29 november 2018236 x bekeken

Nederlandse poeptest doorbraak in TBC-bestrijding bij kinderen

Het Nederlandse KNCV Tuberculosefonds heeft een revolutionaire poeptest ontwikkeld om tuberculose (TBC) bij kinderen te diagnosticeren. De test is eenvoudig, goedkoop, kindvriendelijk en een enorme doorbraak in de internationale TBC-bestrijding.

1 november 2018353 x bekeken