Gezondheidsraad: voordelen van borstkankerscreening wegen op tegen nadelen

Dat stelt de Gezondheidsraad in een advies aan de minister van VWS. Het effect van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker is dat er minder vrouwen aan de ziekte overlijden, omdat deze eerder wordt opgespoord en behandeld. Belangrijkste nadeel van het onderzoek is dat het ook leidt tot overbodige behandelingen. Mede dankzij de organisatie van het bevolkingsonderzoek in Nederland wegen de voordelen van de screening op tegen de nadelen. Wel kan het screeningsprogramma op een aantal punten worden verbeterd. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan de minister van VWS.
In Nederland daalde na 1986/1988 de borstkankersterfte met 34 % naar 62 per 100.000 vrouwen van 50 tot 74 jaar in 2012. Volgens de Gezondheidsraad is het moeilijk vast te stellen hoeveel van die daling toegeschreven kan worden aan het bevolkingsonderzoek, omdat ook de behandelmogelijkheden zijn verbeterd. De raad schat dat de helft van de daling komt door het bevolkingsonderzoek. Door het bevolkingsonderzoek kunnen jaarlijks gemiddeld 775 gevallen van borstkanker worden voorkomen in Nederland.
 
De Gezondheidsraad onderzocht het nut van het bevolkingsonderzoek op verzoek van de minister, omdat er veel discussie over is. Van elke duizend onderzochte vrouwen krijgen er zeventien een foutpositieve uitslag, wat leidt tot onnodige ongerustheid. Bij ongeveer twee op de duizend vrouwen wordt in de periode van twee jaar tussen de screeningsmomenten toch borstkanker geconstateerd. Ook komen er gevallen van overdiagnose voor – met daaropvolgende behandeling. De geschatte percentages van overdiagnose lopen sterk uiteen tot meer dan de helft van de gevallen van borstkanker die in de screeningsleeftijd worden vastgesteld. De Gezondheidsraad gaat uit van 8 procent van de via screening ontdekte borstkanker.
 
De Gezondheidsraad vindt dat vrouwen die een onterecht positieve uitslag krijgen beter begeleid moeten worden. Ook zou er een apart vervolgtraject moeten worden ontwikkeld voor vrouwen bij wie de uitslag wijst op een klein risico op borstkanker. Bij hen zou een nieuw mammogram of echo voldoen en is een biopsie niet nodig.
Voor het integrale advies: klik hier.
Gepubliceerd op:  31 januari 2014 920 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Nieuwe bloedtest kan borstkanker vijf jaar voor de eerste knobbel opsporen

Britse onderzoekers van de Universiteit van Nottingham hebben een bloedtest ontwikkeld die borstkanker in een vroeg stadium kan opsporen, tot wel vijf jaar voordat de eerste symptomen verschijnen. Hiermee kunnen duizenden levens worden gered, omdat de ziekte beter te behandelen is als deze vroeg wordt ontdekt. De nieuwe techniek zou op termijn de mammografie kunnen vervangen.

6 november 201917 x bekeken

70-genenprofiel leidt tot beter op gebruik chemotherapie bij vroege borstkanker

Borstkanker kan steeds beter worden behandeld. Niet iedere patiënt reageert echter even goed op medicatie. Het gebruik van een genexpressieprofiel, zoals het 70-genenprofiel, draagt bij aan een betere selectie van patiënten die met aanvullende systemische therapie behandeld worden. Dat blijkt uit een studie uit Utrecht.

2 september 201949 x bekeken

Evaluatie gebruik en impact genprofieltest bij vroege borstkanker in Nederland

De genprofieltest wordt in Nederland zowel binnen als buiten de kaders van de richtlijn Mammacarcinoom ingezet. Dat blijkt uit onderzoek met data uit de Nederlandse Kankerregistratie. De onderzoekers signaleren dat het gebruik van de genprofieltest heeft geleid tot een afname van het gebruik van chemotherapieën.

11 februari 2019361 x bekeken