Gezondheidsraad: voordelen van borstkankerscreening wegen op tegen nadelen

Dat stelt de Gezondheidsraad in een advies aan de minister van VWS. Het effect van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker is dat er minder vrouwen aan de ziekte overlijden, omdat deze eerder wordt opgespoord en behandeld. Belangrijkste nadeel van het onderzoek is dat het ook leidt tot overbodige behandelingen. Mede dankzij de organisatie van het bevolkingsonderzoek in Nederland wegen de voordelen van de screening op tegen de nadelen. Wel kan het screeningsprogramma op een aantal punten worden verbeterd. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan de minister van VWS.
In Nederland daalde na 1986/1988 de borstkankersterfte met 34 % naar 62 per 100.000 vrouwen van 50 tot 74 jaar in 2012. Volgens de Gezondheidsraad is het moeilijk vast te stellen hoeveel van die daling toegeschreven kan worden aan het bevolkingsonderzoek, omdat ook de behandelmogelijkheden zijn verbeterd. De raad schat dat de helft van de daling komt door het bevolkingsonderzoek. Door het bevolkingsonderzoek kunnen jaarlijks gemiddeld 775 gevallen van borstkanker worden voorkomen in Nederland.
 
De Gezondheidsraad onderzocht het nut van het bevolkingsonderzoek op verzoek van de minister, omdat er veel discussie over is. Van elke duizend onderzochte vrouwen krijgen er zeventien een foutpositieve uitslag, wat leidt tot onnodige ongerustheid. Bij ongeveer twee op de duizend vrouwen wordt in de periode van twee jaar tussen de screeningsmomenten toch borstkanker geconstateerd. Ook komen er gevallen van overdiagnose voor – met daaropvolgende behandeling. De geschatte percentages van overdiagnose lopen sterk uiteen tot meer dan de helft van de gevallen van borstkanker die in de screeningsleeftijd worden vastgesteld. De Gezondheidsraad gaat uit van 8 procent van de via screening ontdekte borstkanker.
 
De Gezondheidsraad vindt dat vrouwen die een onterecht positieve uitslag krijgen beter begeleid moeten worden. Ook zou er een apart vervolgtraject moeten worden ontwikkeld voor vrouwen bij wie de uitslag wijst op een klein risico op borstkanker. Bij hen zou een nieuw mammogram of echo voldoen en is een biopsie niet nodig.
Voor het integrale advies: klik hier.
Gepubliceerd op:  31 januari 2014 1217 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Risico op borstkanker na genetische test nauwkeuriger in beeld

Internationaal onderzoek laat zien dat borstkankerrisico’s nauwkeuriger kunnen worden bepaald net generische test naar genetische afwijkingen. Het Leids Universitair Medisch centrum (LUMC) heeft daaraan meegewerkt.

25 februari 20211248 x bekeken

Screening beste strategie om chronische Q-koorts op te sporen

Het testen op antilichamen tegen de Q-koortsbacterie is een goede mogelijkheid om in risicogroepen nog steeds niet eerder gediagnosticeerde ziektegevallen van chronische Q-koorts te ontdekken. Dat blijkt uit recent promotieonderzoek.

5 juni 2020878 x bekeken

Promotie: Speuren naar genen om borstkanker te bestrijden

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de onderliggende processen die verantwoordelijk zijn voor uitzaaiingen bij een gevaarlijk type borstkanker. Zo hoopt men nieuwe mogelijkheden te vinden om de ziekte te behandelen. Dit onderzoek richt zich onder meer op de genen die een rol spelen bij het uitzaaien van bepaalde type borstkanker.

21 januari 2020886 x bekeken