GMH: aanpassing regels voor product gerelateerde bijeenkomsten op komst

De afgelopen periode heeft het bestuur van stichting GMH overleg gevoerd met het ministerie van VWS over de knelpunten, die zich in de huidige praktijk voordoen als gevolg van de aanscherping van de regels voor product gerelateerde bijeenkomsten in de Beleidsregels Gunstbetoon en de GMH Code. Naar aanleiding hiervan treft het ministerie op dit moment voorbereidingen om de Beleidsregels Gunstbetoon op een paar punten aan te passen, zodat deze beter aansluiten bij de praktijk.
Wanneer de aangepaste tekst van de Beleidsregels in de Staatscourant zal verschijnen, valt nog niet met zekerheid te zeggen. De invoerdatum van 1 januari 2019 zal in ieder geval niet meer gehaald worden. De verwachting is wel dat de publicatie van de aangepaste tekst spoedig in het nieuwe jaar zal kunnen plaatsvinden. In aansluiting daarop zal ook de GMH Code worden aangepast, zodat de wettelijke regels en de gedragscode weer naadloos op elkaar aansluiten.

Uiteraard zullen wij u over de ontwikkelingen blijven informeren. Zodra de gewijzigde tekst van de Beleidsregels Gunstbetoon is gepubliceerd in de Staatscourant, informeren wij u daarover. Vervolgens zal ook de GMH code worden aangepast en ook hierover ontvangt u nadere informatie van ons.

Tijdens de afgelopen ledenbijeenkomst op 23 november zijn veel onderwerpen aan de orde geweest. De presentatie is te vinden op de ledenpagina, die vindt u, na het inloggen, in het hoofdmenu helemaal aan de rechterkant.

 

Gepubliceerd op:  12 december 2018 337 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Conceptregeling medisch hulpmiddelen: Taaleisen gebruiksaanwijzing IVDs

Op 16 december is de conceptregeling medisch hulpmiddelen gepubliceerd. Daarin wordt vastgehouden aan het huidige beleid: voor medisch hulpmiddelen die uitsluitend worden gebruikt door professionele zorgverleners kan de informatie in het Engels en hoeft de informatie (zoals de IFU) niet vertaald te worden.

21 januari 2020197 x bekeken

GMH Advies 19.03: context geven geschenk is relevant

Een leverancier mag een redelijke en passende attentie uitsluitend aan een zorgprofessional geven bij een eenmalige, persoonlijke gebeurtenis. Het mag niet als deze attentie wordt gegeven in het kader van de (huidige of toekomstige) commerciële relatie tussen leverancier en de zorgprofessional in diens rol als (huidige of toekomstige) klant. Dit volgt uit een recent advies van de GMH.

18 december 2019230 x bekeken

GMH Trainingen 2020

De GMH organiseert ook in 2020 wederom een aantal trainingen over de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. Deze staan gepland op woensdagochtend 26 februari, 13 mei, 9 september en 25 november (09.30 – 12.30 uur) in het Van der Valk Hotel Houten.

22 oktober 2019732 x bekeken