GMH Advies 19.03: context geven geschenk is relevant

Een leverancier mag een redelijke en passende attentie uitsluitend aan een zorgprofessional geven bij een eenmalige, persoonlijke gebeurtenis. Het mag niet als deze attentie wordt gegeven in het kader van de (huidige of toekomstige) commerciële relatie tussen leverancier en de zorgprofessional in diens rol als (huidige of toekomstige) klant. Dit volgt uit een recent advies van de GMH.
Een leverancier had de Codecommissie van de GMH een aantal vragen voorgelegd over de interpretatie van artikel 7 lid 5 GMH code, waarin staat dat attenties bij een “bijzondere eenmalige gebeurtenis” niet als geschenk worden beschouwd. Het ging om zaken als:
  1. het geven van taartjes aan medewerkers van een bepaalde afdeling in een zorginstelling bij het afronden van een implementatietraject;
  2. het geven van een klein kunstwerk aan een afdeling in een ziekenhuis bij het ondertekenen van een ziekenhuisbreed partnerschap;
De Codecommissie interpreteert de uitzondering in artikel 7 lid 5 zeer strikt en is van oordeel dan deze uitsluitend van toepassing kan zijn wanneer het gaat om een gebeurtenis in de persoonlijke sfeer, die eenmalig is, en de attentie niet wordt gegeven in het kader van de (huidige of toekomstige) commerciële relatie tussen leverancier en zorgprofessional in diens rol als (huidige of toekomstige) klant.

Het geven van een taart of een klein kunstwerk bij het afronden van een traject zoals in de voorgelegde casussen omschreven, is zozeer verweven met de klant-leverancier relatie dat deze niet onder de uitzondering valt. Als voorbeeld van een eenmalige, persoonlijke gebeurtenis die wel onder de uitzondering kan vallen, noemt de Codecommissie een promotie of relevant jubileum. Het geven van attenties in het kader van terugkerende algemene feestdagen (verjaardagen, Pasen of Kerst) valt echter niet onder de uitzondering.

Als de attentie bestaat uit het verzorgen van een lunch na succesvolle afronding van bijv. een langdurig en complex samenwerkingstraject, is dat niet te zien als een geschenk in de zin van artikel 7, maar als het verlenen van gastvrijheid in de zin van artikel 9 e.v. GMH. Een dergelijke lunch zal aan de eisen van deze artikelen moeten voldoen.

Klik hier voor het advies..
Gepubliceerd op:  18 december 2019 450 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Advies GMH over vergoeding voor dienstverlening

De GMH heeft zich in een advies opnieuw uitgesproken over de hoogte van de vergoeding die aan een zorgprofessional mag worden betaald voor dienstverlening. In dit geval was er sprake van een zorgprofessional die ook topsporter is en vanwege dat laatste gevraagd wordt om aan een campagne deel te nemen. De vraag was welk uurtarief dan geldt: mag de bekendheid van de sporter leiden tot een hogere vergoeding?

25 februari 2021927 x bekeken

GMH Code aangepast

Let op: de Gedragscode medisch hulpmiddelen van de Stichting GMH is aangepast per 1 januari 2021. Zie over de wijzigingen de nieuwsbrieven van november en december 2020.

25 februari 2021960 x bekeken

GMH Trainingen 2020

De GMH organiseert ook in 2020 wederom een aantal trainingen over de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. Deze staan gepland op woensdagochtend 26 februari, 13 mei, 9 september en 25 november (09.30 – 12.30 uur) in het Van der Valk Hotel Houten.

22 oktober 2019940 x bekeken