GMH advies over dienstverlening: tijdsverantwoording noodzakelijk

De GMH heeft in advies 20.04 zich uitgesproken over de wijze waarop partijen afspraken moeten maken over bepaalde diensten die in omvang vooraf niet precies zijn in te schatten. Transparantie in en verantwoording over het aantal in rekening gebrachte uren is cruciaal. Daarbij heeft de zorgprofessional een belangrijke verantwoordelijkheid.
In dit geval ging de vraag over de situatie dat een bepaalde zorgprofessional mee gaat lopen in een specialistisch team in een ander ziekenhuis, waar hij opgeleid en getraind zal worden gedurende een bepaald aantal dagen. De begeleiding van deze ‘bezoekende’ zorgprofessional gebeurt niet altijd full time door alle leden van het team. De leverancier die deze training organiseerde, wilde een dienstverleningsovereenkomst sluiten met de zorginstelling of het MSB waarbinnen het team werkte en vroeg zich af op welke wijze een ‘redelijke vergoeding’ moet worden bepaald. 
 
De Codecommissie stelt voorop dat deze redelijke vergoeding aan de ene kant wordt bepaald door de maximumtarieven die zijn genoemd in de toelichting bij artikel 13 GMH Code, en anderzijds door het aantal uren. Dat aantal moet redelijk en dus gerechtvaardigd zijn. Bij het soort diensten dat hier aan de orde is zal niet altijd vooraf kunnen worden vastgesteld (en in de overeenkomst vastgelegd) hoeveel tijd het specialistisch team (of de individuele leden ervan) redelijkerwijs voor de diensten in rekening kunnen brengen.  De Codecommissie stelt vervolgens vast dat beide partijen een verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat het aantal redelijk en verantwoord is. Omdat in dit soort gevallen de leverancier dat onmogelijk kan vaststellen en controleren ligt het op de weg van de betrokken zorgprofessionals de aan de diensten bestede tijd te verantwoorden. Daarbij dient aangesloten te worden bij de verplichtingen die medisch specialisten op dit moment reeds hebben in het kader van het verlenen van medisch specialistische zorg om alle diagnose en zorgactiviteiten zorgvuldig en correct vast te leggen.
 
De Codecommissie verwijst naar de ‘Gedragsregel Correct Declareren’ van de Federatie Medisch Specialisten. Van de zorgprofessionals van het team die betrokken zijn bij de dienstverlening mag worden verwacht dat zij op de in deze Gedragsregel vastgelegde wijze een tijdsadministratie bijhouden waarin zij aan het gedeclareerde aantal aan de diensten bestede uren verantwoorden op een wijze die het mogelijk maakt de gerechtvaardigdheid van het betaalde bedrag te controleren.
 
Klik hier voor het advies.
Gepubliceerd op:  12 november 2020 972 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Deadline melden financiële relaties bij TRZ: 1 juni 2021

Zoals elk jaar dienen binnenkort de gegevens over bepaalde financiële relaties te worden aangeleverd bij het Transparantieregister Zorg. De deadline voor het aanleveren van financiële relaties die in 2020 zijn aangegaan sluit op 1 juni 2021. Dit jaar voor het eerst is er een speciale Training Transparantieregister Zorg. Voor de training die op 12 mei a.s. plaatsvindt, kunt u zich nog aanmelden

4 mei 202159 x bekeken

Deadline melden financiële relaties bij TRZ: 1 juni 2021

Zoals elk jaar dienen binnenkort de gegevens over bepaalde financiële relaties te worden aangeleverd bij het Transparantieregister Zorg. De deadline voor het aanleveren van financiële relaties die in 2020 zijn aangegaan sluit op 1 juni 2021. Dit jaar voor het eerst is er een speciale Training Transparantieregister Zorg. Voor de training die op 12 mei a.s. plaatsvindt, kunt u zich nog aanmelden

4 mei 202139 x bekeken

Advies GMH over vergoeding voor dienstverlening

De GMH heeft zich in een advies opnieuw uitgesproken over de hoogte van de vergoeding die aan een zorgprofessional mag worden betaald voor dienstverlening. In dit geval was er sprake van een zorgprofessional die ook topsporter is en vanwege dat laatste gevraagd wordt om aan een campagne deel te nemen. De vraag was welk uurtarief dan geldt: mag de bekendheid van de sporter leiden tot een hogere vergoeding?

25 februari 2021925 x bekeken