GMH – Afspraken met zorginstellingen over handelstransacties moeten aan regels voldoen (19.01)

De GMH staat niet in de weg aan het op een andere wijze juridisch invullen van handelstransacties dan de ‘gewone’ levering met eigendomsoverdracht, zoals lease en huur. Afspraken over kortingen op de kosten daarvan zijn toegestaan, mits daarbij wordt voldaan aan de regels over kortingen en bonussen in de GMH. Ook proefplaatsingen zijn toegestaan.
In de zorg worden vaak dure kapitaalgoederen gebruikt die bedoeld zijn om voor langere tijd in een instelling te worden gebruikt, zoals grote diagnostische apparatuur zoals MRI-  en PET-scan-apparaten.
Deze kunnen worden verkocht en in eigendom worden geleverd, maar er zijn ook andere constructies mogelijk zoals lease, huur of bruikleen. Leveranciers en zorgorganisaties mogen daar afspraken over maken, ook over de kosten/vergoedingen daarvan én over de kortingen daarop. Deze kortingen zijn dan niet gekoppeld aan de aankoopprijs – want daarvan is geen sprake -  maar bijv. aan de huur- en leaseprijs of de vergoeding voor bruikleen.

In het advies is bevestigd dat de regels van de GMH niet in de weg staan aan hoge kortingen – zelfs 100% is mogelijk - , maar ook dat het niet uitmaakt of die kortingen dan worden gegeven op het product (bij aankoop) dan wel in de vorm van gunstige financiële afspraken wanneer het gaat om anders vormgegeven handelstransacties. Wel worden eisen gesteld aan de vastlegging van deze afspraken en de inhoud daarvan.

Het volledige advies is op de website van de GMH te vinden, klik hier.
Gepubliceerd op:  23 oktober 2019 617 x bekeken
Gerelateerde artikelen

GMH Advies 19.03: context geven geschenk is relevant

Een leverancier mag een redelijke en passende attentie uitsluitend aan een zorgprofessional geven bij een eenmalige, persoonlijke gebeurtenis. Het mag niet als deze attentie wordt gegeven in het kader van de (huidige of toekomstige) commerciële relatie tussen leverancier en de zorgprofessional in diens rol als (huidige of toekomstige) klant. Dit volgt uit een recent advies van de GMH.

18 december 2019283 x bekeken

GMH Trainingen 2020

De GMH organiseert ook in 2020 wederom een aantal trainingen over de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. Deze staan gepland op woensdagochtend 26 februari, 13 mei, 9 september en 25 november (09.30 – 12.30 uur) in het Van der Valk Hotel Houten.

22 oktober 2019771 x bekeken

GMH - Sponsoren van nascholing en fietsen in Spanje niet toegestaan (19.02)

De Codecommissie van de GMH heeft een advies gegeven over de vraag of een leverancier van medisch hulpmiddelen een nascholing in Spanje mag sponsoren voor Nederlandse tandartsen, als een groot deel van het programma gerelateerd was aan wielrennen. Om meerdere redenen is dat niet toegestaan.

23 oktober 2019572 x bekeken