GMH ontvangt subsidie van VWS voor voorlichting

Met ingang van dit jaar zijn ook alle artsen en ziekenhuizen verplicht de Gedragscode GMH na te leven. Dit betekent dat er voorlichting gegeven moet worden aan deze partijen, die zich nieuw bij de gedragscode hebben aangesloten.
De Stichting GMH heeft dit punt ook onder de aandacht gebracht van het ministerie van VWS en dit heeft ertoe geleid dat het ministerie een subsidie heeft verleend aan de GMH om samen met de Stichting CGR (gedragscode geneesmiddelenreclame) een digitaal voorlichtingsdocument te ontwikkelen, waar in de regels van de beide gedragscodes op simpele en praktische wijze wordt uitgelegd. Zodra deze App, die ook via websites kan worden geraadpleegd, gebruiksklaar is, zullen wij u hierover informeren. Uw kunt uw klanten bij vragen over de gedragscode dan simpel verwijzen naar dit voorlichtingsinstrument.
Gepubliceerd op:  31 januari 2014 1632 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Conceptregeling medisch hulpmiddelen: Taaleisen gebruiksaanwijzing IVDs

Op 16 december is de conceptregeling medisch hulpmiddelen gepubliceerd. Daarin wordt vastgehouden aan het huidige beleid: voor medisch hulpmiddelen die uitsluitend worden gebruikt door professionele zorgverleners kan de informatie in het Engels en hoeft de informatie (zoals de IFU) niet vertaald te worden.

21 januari 202092 x bekeken

GMH Advies 19.03: context geven geschenk is relevant

Een leverancier mag een redelijke en passende attentie uitsluitend aan een zorgprofessional geven bij een eenmalige, persoonlijke gebeurtenis. Het mag niet als deze attentie wordt gegeven in het kader van de (huidige of toekomstige) commerciële relatie tussen leverancier en de zorgprofessional in diens rol als (huidige of toekomstige) klant. Dit volgt uit een recent advies van de GMH.

18 december 2019141 x bekeken

GMH Trainingen 2020

De GMH organiseert ook in 2020 wederom een aantal trainingen over de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. Deze staan gepland op woensdagochtend 26 februari, 13 mei, 9 september en 25 november (09.30 – 12.30 uur) in het Van der Valk Hotel Houten.

22 oktober 2019631 x bekeken