GMH ontvangt subsidie van VWS voor voorlichting

Met ingang van dit jaar zijn ook alle artsen en ziekenhuizen verplicht de Gedragscode GMH na te leven. Dit betekent dat er voorlichting gegeven moet worden aan deze partijen, die zich nieuw bij de gedragscode hebben aangesloten.
De Stichting GMH heeft dit punt ook onder de aandacht gebracht van het ministerie van VWS en dit heeft ertoe geleid dat het ministerie een subsidie heeft verleend aan de GMH om samen met de Stichting CGR (gedragscode geneesmiddelenreclame) een digitaal voorlichtingsdocument te ontwikkelen, waar in de regels van de beide gedragscodes op simpele en praktische wijze wordt uitgelegd. Zodra deze App, die ook via websites kan worden geraadpleegd, gebruiksklaar is, zullen wij u hierover informeren. Uw kunt uw klanten bij vragen over de gedragscode dan simpel verwijzen naar dit voorlichtingsinstrument.
Gepubliceerd op:  31 januari 2014 1530 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Trainingen GMH

Als u dit jaar nog een GMH training wilt volgen moet u zich snel opgeven. De training in mei is reeds vol. De volgende training is gepland op 2 oktober. Bij grote belangstelling zal dit jaar nog een extra interactieve training worden gepland.

25 februari 2019125 x bekeken

GMH: aanpassing regels voor product gerelateerde bijeenkomsten op komst

De afgelopen periode heeft het bestuur van stichting GMH overleg gevoerd met het ministerie van VWS over de knelpunten, die zich in de huidige praktijk voordoen als gevolg van de aanscherping van de regels voor product gerelateerde bijeenkomsten in de Beleidsregels Gunstbetoon en de GMH Code. Naar aanleiding hiervan treft het ministerie op dit moment voorbereidingen om de Beleidsregels Gunstbetoon op een paar punten aan te passen, zodat deze beter aansluiten bij de praktijk.

12 december 2018167 x bekeken