GMH partijen bezoek bij de minister

Op 16 oktober was Mirjam de Bruin aanwezig bij een overleg met de minister van VWS over de gedragscode medische hulpmiddelen. Namens de GMH partijen heeft zij daar de stand van zaken gepresenteerd rond de Gedragscode Medische Hulpmiddelen en de wederkerigheid. Bij het overleg waren naast het bestuur van de Stichting GMH ook aanwezig vertegenwoordigers van de KNMG, Orde van Medisch specialisten, de NVZ, de NFu en Zorgverzekeraars Nederland.
Aan de minister kon medegedeeld worden dat de koepelorganisaties van de artsen, ziekenhuizen en universitaire medische centra zich per 1 januari 2014 bij de GMH zullen aansluiten. De zorgverzekeraars zijn door de minister uitgenodigd een zelfde stap te zetten. Een belangrijk deel van de verdere discussie ging over transparantie. Naast de interne transparantie, waarin de gedragscode op dit moment al voorziet, zou de minister ook graag zien dat er vergelijkbare stappen gezet zullen worden als rond het Transparantieregister Zorg, dat sinds dit jaar operationeel is voor geneesmiddelen. De minister bleek zich zeer goed te realiseren dat transparantie ten aanzien van alle hulpmiddelen veel gevraagd en wellicht onnodig is. Zij spoorde partijen echter aan op korte termijn “klein” te starten met die van een beperkte vorm van transparantie voor bepaalde hulpmiddelen en dit model zo mogelijk later verder uit te bouwen. Partijen hebben toegezegd dit nader te zullen onderzoeken.
Gepubliceerd op:  25 oktober 2013 1301 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Minister VWS lovend over voortgang GMH

In oktober 2013 is een delegatie bij de minister Schippers van VWS op bezoek geweest om over de voortgang van de GMH te spreken. Kort voor kerst heeft de Minister een uitgebreide brief geschreven naar de Tweede Kamer waarin zij de stand van zaken weergeeft. De Minister is lovend over de voortgang en vol vertrouwen in de toekomst.

10 januari 20141568 x bekeken

Conceptregeling medisch hulpmiddelen: Taaleisen gebruiksaanwijzing IVDs

Op 16 december is de conceptregeling medisch hulpmiddelen gepubliceerd. Daarin wordt vastgehouden aan het huidige beleid: voor medisch hulpmiddelen die uitsluitend worden gebruikt door professionele zorgverleners kan de informatie in het Engels en hoeft de informatie (zoals de IFU) niet vertaald te worden.

21 januari 202092 x bekeken

GMH Advies 19.03: context geven geschenk is relevant

Een leverancier mag een redelijke en passende attentie uitsluitend aan een zorgprofessional geven bij een eenmalige, persoonlijke gebeurtenis. Het mag niet als deze attentie wordt gegeven in het kader van de (huidige of toekomstige) commerciële relatie tussen leverancier en de zorgprofessional in diens rol als (huidige of toekomstige) klant. Dit volgt uit een recent advies van de GMH.

18 december 2019140 x bekeken