Op 23 mei heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen VWS, IGJ en de GMH.
Daarbij is onder meer gesproken over de knelpunten die in de praktijk worden ervaren rond de nieuwe regeling voor productgerelateerde bijeenkomsten en de consequenties daarvan. Afgesproken is dat vanuit de GMH een aantal suggestie voor een alternatieve regeling zullen worden aangedragen, die met VWS zullen worden besproken. Het is de bedoeling dat hierover nog voor de zomervakantie meer bekend is. Uiteraard zullen wij u hier dan zo spoedig mogelijk over inlichten. Ten overvloede, vooralsnog is de huidige tekst van de Beleidsregels gunstbetoon medische hulpmiddelen en art. 10 GMH onverkort van kracht.
Gepubliceerd op:  30 mei 2018 558 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Brexit: de teller loopt door….

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie kan verstrekkende gevolgen hebben voor bedrijven en instellingen in de zorgsector. Er is nuttige informatie beschikbaar, zowel vanuit de Europese commissie als vanuit Nederland.

25 februari 2019364 x bekeken

Kamer stelt vragen over Wetsvoorstel tot Wijziging Wet op de Medische Hulpmiddelen

In september is het wetsvoorstel tot wijziging van wet op de medische hulpmiddelen naar de kamer gestuurd. De wet moet immers worden aangepast in verband met de nieuwe Europese Verordeningen inzake medische hulpmiddelen en IVD’s. Op 13 november is het verslag verschenen met vragen van de fracties in de tweede kamer.

20 november 2018504 x bekeken

Handig: Handreiking medische hulpmiddelen

De nieuwe regels voor medische hulpmiddelen en IVDs brengen veranderingen met zich mee. Het is van belang dat iedereen in het veld daarvan kennis heeft en zich tijdig voorbereidt. Het ministerie heeft daarom een praktische handreiking opgesteld.

9 februari 2018585 x bekeken