GMH Training 1 juni 2016

Wilt u weer helemaal up to date zijn ten aanzien van de GMH? Er wordt dit voorjaar weer een interactieve training verzorgd, die vooral is gericht op de vertaling van de regels uit de code naar de toepassing en de consequenties daarvan in de praktijk. De eerstvolgende training vindt plaats op woensdag 1 juni 2016 (9.30 – 12.30 uur) in Hotel Houten te Houten.
De training biedt onder meer:
  1. een grondig overzicht van de basisregels van de GMH Gedragscode
  2. een praktische samenvatting van de belangrijkste adviezen en uitspraken van de Codecommissie  en de consequenties daarvan in de praktijk
  3. een handige tool voor het werken met de regels in de praktijk
  4. een overzicht van de actuele ontwikkelingen
De training wordt geïllustreerd met diverse praktijkvoorbeelden. Uiteraard is het mogelijk om uw vragen te stellen en eigen casuïstiek in te brengen. De training wordt verzorgd door Marie-Hélène Schutjens.
De kosten voor het bijwonen van de training bedragen € 95 (excl. BTW) voor leden van de koepelorganisaties die bij de GMH zijn aangesloten of in het Register Naleving zijn opgenomen. Andere deelnemers betalen € 249 (excl. BTW). De training duurt een dagdeel. Desgewenst kan na afloop voor eigen rekening worden geluncht. U kunt zich aanmelden via info@gmh.nu
Gepubliceerd op:   7 april 2016 983 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Conceptregeling medisch hulpmiddelen: Taaleisen gebruiksaanwijzing IVDs

Op 16 december is de conceptregeling medisch hulpmiddelen gepubliceerd. Daarin wordt vastgehouden aan het huidige beleid: voor medisch hulpmiddelen die uitsluitend worden gebruikt door professionele zorgverleners kan de informatie in het Engels en hoeft de informatie (zoals de IFU) niet vertaald te worden.

21 januari 202094 x bekeken

GMH Advies 19.03: context geven geschenk is relevant

Een leverancier mag een redelijke en passende attentie uitsluitend aan een zorgprofessional geven bij een eenmalige, persoonlijke gebeurtenis. Het mag niet als deze attentie wordt gegeven in het kader van de (huidige of toekomstige) commerciële relatie tussen leverancier en de zorgprofessional in diens rol als (huidige of toekomstige) klant. Dit volgt uit een recent advies van de GMH.

18 december 2019143 x bekeken

GMH Trainingen 2020

De GMH organiseert ook in 2020 wederom een aantal trainingen over de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. Deze staan gepland op woensdagochtend 26 februari, 13 mei, 9 september en 25 november (09.30 – 12.30 uur) in het Van der Valk Hotel Houten.

22 oktober 2019632 x bekeken