GMH training 9 september 2015

In verband met de grote belangstelling voor de training Gedragscode Medische Hulpmiddelen op 3 juni a.s. is besloten een tweede training te organiseren op woensdag 9 september 2015 (9.30 – 12.30 uur) in Hotel Houten te Houten. Ook deze training zal met name gericht zijn op de vertaling van de regels uit de code naar de toepassing en de consequenties daarvan in de praktijk.
De training biedt onder meer:
  • een grondig overzicht van de basisregels van de GMH Gedragscode
  • een praktische samenvatting van de belangrijkste adviezen en uitspraken van de Codecommissie  en de consequenties daarvan in de praktijk
  • een handige tool voor het werken met de regels in de praktijk
  • een overzicht van de actuele ontwikkelingen
De training wordt geïllustreerd met diverse praktijkvoorbeelden. Uiteraard is het mogelijk om uw vragen te stellen en eigen casuïstiek in te brengen. De training wordt verzorgd door Marie-Hélène Schutjens.
 
De kosten voor het bijwonen van de training bedragen € 95 (excl. BTW) voor leden van de koepelorganisaties die bij de GMH zijn aangesloten of in het Register Naleving zijn opgenomen. Andere deelnemers betalen € 249 (excl. BTW). De training duurt een dagdeel. Desgewenst kan na afloop voor eigen rekening worden geluncht.
 
U kunt zich aanmelden door bijgaand aanmeldingsformulier uiterlijk 19 augustus 2015 toe te sturen aan  info@gmh.nu. Aanmelding verplicht tot betaling.
 
Het maximale aantal deelnemers bedraagt 25. De organisatie behoudt zich het recht voor om, bij onvoldoende animo, de training te annuleren. U krijgt dan uiteraard de gelegenheid om de volgende bijeenkomst bij te wonen. 
Gepubliceerd op:  10 juni 2015 817 x bekeken