Han Brunner: Farmacogenetisch paspoort gaat er komen

Klinisch geneticus prof. Han Brunner heeft onlangs op het NHG-Congres gesproken over de mogelijkheden zeldzame ziekten op te sporen met genetische testen. In Huisarts & Wetenschap heeft hij onlangs een toelichting gegeven.
Een belangrijke ontwikkeling is de farmacogenetica. Er zijn een aantal geneesmiddel-gencombinaties die sterk voorspellend zijn voor de bijwerkingen van een geneesmiddel ofwel het succes of gebrek aan succes. Dat is de personalized medicine. Voordat je een geneesmiddel voorschrijft of toedient, check je eerst of deze persoon wel geschikt is. Daar is allerlei kennis voor beschikbaar, en er zijn ook richtlijnen voor. Toch is dit wereldwijd nog nergens systematisch ingevoerd. Hierbij moet je goed schiften in de geneesmiddelgencombinaties die maar een beetje voorspellend zijn en de combinaties die sterk voorspellend zijn. En je moet ook onderscheid maken in combinaties die tot geringe problemen leiden en de combinaties die tot ernstige problemen leiden. 
Gepubliceerd op:  14 december 2016 480 x bekeken