Herijking relatie ziekenhuis-leverancier is nodig

Ziekenhuizen voeren als gevolg van de bezuinigingen steeds minder innovaties in van materialen, hulpmiddelen en apparatuur.

Toch kunnen ze zonder extra kosten nog wel degelijk innoveren. Ze kunnen nieuwe businessmodellen toepassen. Dit vraagt echter wel om herijking van de relatie met hun leveranciers. Dit stellen Bas van der Mierden (Nyenrode Business Universiteit) en Ad van de Laar (Elisabeth ziekenhuis, Tilburg).

Leveranciers van farmaceutische medicatie, medische (hulp)middelen en apparatuur investeren tijd, geld en energie in de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Voor deze innovaties vragen zij meestal een hogere prijs, wat tot gevolg heeft dat het inkoopbudget, de kostprijs of de vraagprijs van zorgproducten in ziekenhuizen omhoog moeten. De zorgverzekeraars zien veelal de meerwaarde van de innovatie niet; een hogere vraagprijs vergoeden ze daarom (liever) niet. Daarnaast sluiten de innovaties van de leveranciers niet altijd aan bij de wensen van de ziekenhuizen. Die zetten liever in op zorgefficiëntie (LEAN), kwaliteitssturing, veiligheid, kostenreductie en kennisontwikkeling.

Er zijn drie businessmodellen die binnen de zorg nog niet veel toegepast worden, maar die alle drie het gemeenschappelijke belang van leveranciers, ziekenhuizen en zorgverzekeraars nastreven. De auteurs beschrijven het shared-riskmodel, het Shared-qualitymodel  en het Shared-savingsmodel. 

Volgens de auteurs zijn de drie businessmodellen een vertrekpunt voor andere samenwerkingsvormen tussen leveranciers, ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Effectief innoveren wordt op deze manier gestimuleerd. En daar hebben zowel de ziekenhuizen als de leveranciers baat bij.

Klik hier voor meer informatie.

 

Gepubliceerd op:   4 juni 2013 1098 x bekeken