IGJ: alle Nederlandse ziekenhuizen gecontroleerd op infectiepreventie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bezocht in 2017 in het kader van toezicht infectiepreventie 48 ziekenhuizen als vervolg op eerdere bezoeken in 2013 en 2015. Alle Nederlandse ziekenhuizen zijn nu bezocht.
Volgens IGJ blijft infectiepreventie nodig, om schade en ziektelast voor patiënten veroorzaakt door onnodige (zorg)infecties en besmettingen in ziekenhuizen te verminderen. Ook om de verspreiding van resistente bacteriën te voorkomen.
 
Positieve uitkomsten: richtlijnen werden beter nageleefd dan in 2013 en 2015, de uitvoering van het antibioticabeleid in de praktijk was goed, de faciliteiten voor handhygiëne waren in orde en de  kwaliteitssystemen voor infectiepreventie waren in orde. 33 van de 48 ziekenhuizen (69%) scoorden op bijna alle onderwerpen voldoende. Maar er zijn ook nog zaken die verbeterd kunnen worden, zoals de naleving van het kledingbeleid, de schoonmaak en desinfectie, en  de scholing van zorgpersoneel in het veilig verplegen van isolatiepatiënten.
 
Lees hier verder.

 

Gepubliceerd op:   1 november 2018 545 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Inspectie voor Gezondheidszorg publiceert toezichtrapport

De IGJ houdt toezicht op naleving van de regels voor gunstbetoon die in de Wet op de medische hulpmiddelen zijn opgenomen. Zij publiceert regelmatig de rapporten die zij in dat kader uitbrengt. Een recent onderzoeksrapport over de QCMR Training course bevestigt dat de IGJ daarbij grondig te werk gaat, en dat het veld zich over het algemeen aan de regels houdt.

23 oktober 2019575 x bekeken

Brexit: de teller loopt door….

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie kan verstrekkende gevolgen hebben voor bedrijven en instellingen in de zorgsector. Er is nuttige informatie beschikbaar, zowel vanuit de Europese commissie als vanuit Nederland.

25 februari 2019285 x bekeken

Media-aandacht voor medische implantaten: kwaliteit en toezicht onder de maat?

Volgens tv-programma Radar en dagblad Trouw blikt uit internationaal onderzoek dat medische implantaten vaak niet veilig zijn. In de afgelopen tien jaar zouden 1,7 miljoen letselgevallen en 83.000 doden te maken hebben met medische hulpmiddelen die als 'veilig' op de markt zijn gebracht. Het onderzoek focust kennelijk op implantaten; IVD’s worden vooralsnog niet genoemd.

29 november 2018280 x bekeken