IGZ attendeert ziekenhuizen op mogelijkheid Nederlandse bijsluiter bij IVD

Een aantal weken geleden attendeerden wij u op de problemen die zich voordoen met ziekenhuizen, die op grond van het Convenant Veilig gebruik medische technologie voor IVD een Nederlands gebruiksaanwijzing eisen, dan wel een verklaring van VWS of IGZ vragen waaruit blijkt dat een uitzondering is toegestaan.
Diagned heeft dit probleem voorgelegd aan IGZ en inmiddels heeft IGZ ook een standpunt ingenomen over deze materie. 

In een brief heeft IGZ de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de NFu, de koepel van de academische centra, er op gewezen dat op grond van art 6 tweede lid van het IDV-Besluit een Engelstalige gebruiksaanwijzing is toegestaan voor IVDs, die bestemd zijn voor gebruik in een professionele omgeving. IGZ wijst er op dat fabrikanten in een dergelijk geval geen ontheffing van de taaleis hoeven te vragen, zoals voor medische hulpmiddelen op grond van het besluit medische hulpmiddelen wel het geval is. Voor de tekst van de brieven van IGZ: NVZ klik hier en NFu klik hier.

 

Gepubliceerd op:  16 juli 2013 1467 x bekeken
Gerelateerde artikelen

EU IVD Verordening gepubliceerd

Op 5 mei 2017 is de Europese Verordening over IVD’s gepubliceerd in het officiële publicatieblad. Dat betekent dat dit de finale tekst is van de nieuwe regels voor onze branche. Er is een overgangsperiode van 5 jaar, waardoor de nieuwe regels uiterlijk eind mei 2022 voor IVDs zullen gelden.

16 mei 20171361 x bekeken

Position papers over toegang vertegenwoordigers medtech bedrijven post corona

MedTech Europe en de Global Medical Technology Industry Alliance hebben documenten uitgebracht waarin beleid wordt voorgesteld teneinde het mogelijk te maken dat vertegenwoordigers via leveranciers van medisch hulpmiddelen en IVD’s weer toegang hebben tot zorginstellingen in en na de Covid-19 pandemie.

17 juli 2020869 x bekeken

Nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen en IVDs gereed: duidelijkheid taalvereiste

In april 2020 zijn het definitieve Besluit Medische Hulpmiddelen en de Regeling Medische Hulpmiddelen formeel gepubliceerd. De Wet Medische Hulpmiddelen was al eerder gepubliceerd. Voor IVD-bedrijven is met name belangrijk dat er duidelijkheid komt over de taaleis: als een IVD is bedoeld voor professionals, mag de informatie in het Engels worden bijgevoegd

5 juni 2020805 x bekeken