IGZ gaat toezien op naleving Convenant Veilige Toepassing Medische Technologie

Het Convenant Veilige Toepassing Medische Technologie is in 2011 is opgesteld door NVZ, de NFU en onderschreven door Revalidatie Nederland RN).

Het moet het gebruik van medische technologie veiliger maken. Het beschrijft, op een duidelijke manier, exact hoe zorgvuldig de zorginstellingen met hun medische apparatuur moeten omgaan. Dit is een van de uitvloeisels van de brand in het Twenteborg ziekenhuis in Almelo in 2006. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft aangekondigd vanaf nu actief te gaan toezien op naleving van het convenant.

In de jaren na de ramp in Almelo hebben vele instanties, verenigingen en beroepsgroepen getracht richtlijnen op te stellen voor de veilige omgang met medische technologie. Medische technologie omvat erg veel. Dat loopt van de patiëntenweegschaal, de stethoscoop, de operatietafel, implantaten, beademingstoestellen op de IC en het dialysetoestel, tot aan MRI-scanners.

Het convenant dat in 2011 tot stand is gekomen, geeft op logische wijze alle verantwoordelijkheden en fasen weer, die er nodig zijn vanaf beleid, via invoeringsfase en gebruiksfase, tot afstotingsfase. Waar voorheen de eindverantwoordelijkheid voor medische apparatuur in veel ziekenhuizen werd neergelegd bij de onderhoudsafdeling, ligt die nu nadrukkelijk primair bij het management (de Raad van Bestuur) en de gebruiker (arts, verpleegkundige) die het apparaat toepast.

Alle gebruikers moeten nu aantoonbaar bekwaam en bevoegd zijn ('rijbewijs') om een specifieke handeling met een specifiek medisch apparaat uit te mogen voeren. Ieder medisch apparaat moet geregistreerd zijn in een onderhoudssysteem en het moet voor de gebruiker duidelijk zijn of de periodieke onderhoudstermijn van het apparaat nog geldig is ('APK'). Voor aanschaf moet er een procesrisicoanalyse worden uitgevoerd, om vast te stellen, dat het beoogde apparaat veilig kan worden toegepast voor de bedoelde behandeling, op de juiste patiëntengroep, door goed geschoolde medewerkers en medisch specialisten. Zo wordt vooraf duidelijk of het medisch apparaat aan de gestelde veiligheidsnormen kan voldoen en of de juiste medewerkers en artsen aanwezig zijn voor de bediening. Het belangrijkste is, dat er nadrukkelijk wordt aangestuurd op een cultuur waarin niet alleen de verantwoordelijkheden duidelijk worden, maar ook de bijbehorende bevoegdheden en waarin openheid gegeven wordt in geval van (bijna-)incidenten.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft besloten om het convenant te gebruiken als richtlijn bij zijn regelmatige bezoeken en inspecties van ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Vanaf 1 februari dit jaar wordt er actief toegezien op naleving.

 

Gepubliceerd op:  26 februari 2013 1094 x bekeken