IGZ krijgt 20 procent meer meldingen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft afgelopen jaar fors meer meldingen binnen gekregen: bijna dertien duizend (12.290) in 2016 tegen nog geen elfduizend (10.850) een jaar eerder. In totaal legde de IGZ voor 1,5 miljoen euro aan boetes op, meer dan een verdubbeling. Dit blijkt uit het onlangs verschenen jaarbeeld.
De IGZ ziet met name een sterke toename van het aantal meldingen over disfunctionerende beroepsbeoefenaren binnen de medisch specialistische zorg. Dit komt volgens de IGZ mede door de invoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Die verplicht zorgaanbieders om bij de IGZ te melden wanneer disfunctioneren een rol heeft gespeeld bij de beëindiging van een dienstverband.

Onderverdeeld naar sectoren bestaat de Top 3 uit farmaceutische bedrijven (1260 meldingen), medisch specialistische zorg (2100 meldingen) en medische technologie (4460 meldingen). Ook deze laatste sector laat een sterke stijging ten opzichte van 2015 zien. Volgens de IGZ wordt deze mede veroorzaakt door een groot aantal meldingen over de in opspraak geraakte sterilisatiemethode Essure.

Analoog aan het groeiende aantal meldingen heeft de IGZ ook meer boetes opgelegd. In 2016 legde de inspectie 55 boetebeschikkingen op, met een totaal schikkingsbedrag van ruim 1,3 miljoen euro. Dit meer dan twee keer zoveel als in 2015, toen de teller uitkwam op een boetebedrag van 576.000 euro. Deze royale verdubbeling is vooral te dank aan een aantal forse boetes voor farmaceutische bedrijven vanwege het onbevoegd maken van reclame voor geneesmiddelen.

In totaal legde de IGZ maar negen boetebeschikkingen meer op dan in 2015. Hieronder vallen ook een groeiend aantal boetes op het terrein van de medische technologie. De bedragen die zijn opgelegd variëren van tweeduizend euro tot tweeënhalve ton.

Wordt er gekeken naar de aard en de ernst van de meldingen dan blijkt uit het jaarbeeld dat het Bureau Opsporing en Boetes van de inspectie in 2016 181 zaken in behandeling heeft genomen waarbij er sprake was van strafbare feiten in het domein van de zorg. Daarbij ging het zowel om strafbare feiten gepleegd in de beroepsuitoefening als om strafbare feiten met betrekking tot medische producten, zoals de handel in illegale producten en het aanbieden van vervalste recepten. Bijzondere aandacht had de IGZ voor nieuwe aanbieders. Mede als gevolg hiervan behandelde de inspectie in 2016 94 meldingen meer in de sector verpleging en verzorging, in totaal goed voor 1160 meldingen. Vijf en negentig procent van de aanbieders die de inspectie bezocht, bleek in eerste instantie niet aan de randvoorwaarden voor goede zorg te voldoen. 

 

 

Gepubliceerd op:  16 mei 2017 750 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Inspectie voor Gezondheidszorg publiceert toezichtrapport

De IGJ houdt toezicht op naleving van de regels voor gunstbetoon die in de Wet op de medische hulpmiddelen zijn opgenomen. Zij publiceert regelmatig de rapporten die zij in dat kader uitbrengt. Een recent onderzoeksrapport over de QCMR Training course bevestigt dat de IGJ daarbij grondig te werk gaat, en dat het veld zich over het algemeen aan de regels houdt.

23 oktober 2019695 x bekeken

Brexit: de teller loopt door….

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie kan verstrekkende gevolgen hebben voor bedrijven en instellingen in de zorgsector. Er is nuttige informatie beschikbaar, zowel vanuit de Europese commissie als vanuit Nederland.

25 februari 2019421 x bekeken

Media-aandacht voor medische implantaten: kwaliteit en toezicht onder de maat?

Volgens tv-programma Radar en dagblad Trouw blikt uit internationaal onderzoek dat medische implantaten vaak niet veilig zijn. In de afgelopen tien jaar zouden 1,7 miljoen letselgevallen en 83.000 doden te maken hebben met medische hulpmiddelen die als 'veilig' op de markt zijn gebracht. Het onderzoek focust kennelijk op implantaten; IVD’s worden vooralsnog niet genoemd.

29 november 2018411 x bekeken