IGZ krijgt dubbel toezicht

Het werk van de Inspectie voor de Gezondheidswerk (IGZ) wordt de komende jaren getoetst door twee onafhankelijke commissies van externe deskundigen, geleid door respectievelijk Winnie Sorgdrager en Marjanne Sint.

Eén en ander blijkt uit het Werkplan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voor het jaar 2014. Voor de periode van 2014 tot en met 2016 stelt minister Schippers een visitatiecommissie in, die de  werkprocessen, organisatiecultuur en toezichtmethoden bij de inspectie moet gaan toetsen. Meer in het  bijzonder volgt de visitatiecommissie de vele verbetermaatregelen die de IGZ een slagvaardiger organisatie  moeten maken.
Functioneren

De commissie komt onder leiding van oud-minister Winnie Sorgdrager, die in 2012 in opdracht van Schippers het functioneren van de IGZ onderzocht. Met het instellen van een visitatiecommissie komt  Schippers tegemoet aan een verzoek van de Tweede Kamer op basis van een voorstel van CDA-Kamer-lid  Bruins Slot.

Waar de visitatiecommissie vooral naar de interne processen kijkt, neemt de permanente Raad van Advies ook de ontwikkelingen en behoeften in het krachtenveld rond de inspectie mee. De raad zal de IGZ gaan adviseren bij de strategische oordeelsvorming en de ontwikkeling van de organisatie. De samenstelling moet de diversiteit aan maatschappelijke en bestuurlijke perspectieven op het functioneren van het zorgtoezicht weerspiegelen. Oud-topvrouw Marjanne Sint van de Isala Klinieken gaat optreden als voorzitter. 
Als gevolg van affaires als die rond oud-neuroloog Jansen is de IGZ de laatste jaren herhaaldelijk mikpunt van kritiek geweest. De IGZ zou te bureaucratisch opereren en onvoldoende openstaan voor klachten van patiënten. Het instellen van twee nieuwe commissies is één van de maatregelen die de kwaliteit van het inspectietoezicht moeten verbeteren. 

Gepubliceerd op:   4 maart 2014 921 x bekeken