IGZ: veiligheid medische technologie niet in orde

De patiëntveiligheid in ziekenhuizen is in het geding doordat veel ziekenhuizen nog niet voldoende maatregelen hebben genomen om medische technologie veilig toe te passen. Dat zegt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in een rapport naar aanleiding van inspectiebezoeken aan twintig willekeurig gekozen ziekenhuizen.

De IGZ deed in 2013 in twintig ziekenhuizen onderzoek naar de naleving van het convenant Veilig gebruik van medische technologie. De sector sloot het convenant in 2011, vijf jaar nadat een brand in een Almelose operatiekamer het leven had gekost aan een patiënt. Het convenant geldt als een veldnorm. De sector stelt erin hoe medische technologie veilig toegepast kan worden. Het convenant is echter nog steeds niet in alle ziekenhuizen uitgevoerd. Volgens de Inspectie omdat raden van bestuur onvoldoende verantwoordelijkheid nemen.

Het convenant had per 1 januari 2013 grotendeels geïmplementeerd moeten zijn. De IGZ constateert dat de helft van de onderzochte ziekenhuizen nog onvoldoende voortgang heeft gemaakt. In één ziekenhuis moesten acute maatregelen genomen worden om de stickering van de apparatuur op orde te brengen. Met die stickers wordt de onderhoudsstatus weergegeven. Zorgverleners moeten de onderhoudsstatus controleren voor gebruik van het apparaat. Drie ziekenhuizen moesten binnen drie maanden verbeteringen aanbrengen en de IGZ een plan van aanpak sturen, waarna een onaangekondigd tweede bezoek zou volgen. Zeven ziekenhuizen moesten binnen drie maanden verbeteringen aanbrengen en daarover aan de IGZ rapporteren.

Tijdens het onderzoek vroeg de IGZ nadrukkelijk de bestuurlijke betrokkenheid uit. Het blijkt dat een aantal bestuurders te laat met de implementatie van het convenant is gestart en maar weinig urgentiebesef had. In dezelfde ziekenhuizen werd ook onvoldoende over het belang van het convenant gecommuniceerd met de staf en het personeel, en werden verantwoordelijkheden onvoldoende gedelegeerd. Er was ook sprake van onvoldoende bestuurlijke borging van het convenant, bijvoorbeeld doordat het bestuur geen inzicht had in de stand van zaken.

De inspectie zegt dat er meer onaangekondigde bezoeken gaan plaatsvinden om de implementatie van het convenant te toetsen.
Klik hier voor het rapport van IGZ. 

Gepubliceerd op:  12 juni 2014 1009 x bekeken