IGZ vraagt online informatie aan fabrikanten van medische hulpmiddelen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op 19 juni een online vragenlijst (webbased survey) uitgezet onder ongeveer 350 in Nederland gevestigde bedrijven die medische hulpmiddelen klasse I op de markt brengen. Mocht u dit verzoek hebben ontvangen, dan heeft u t/m 11 juli de tijd om de gevraagde informatie via de webbased survey aan te leveren.

Let op: bedrijven zijn wettelijk verplicht de gevraagde informatie beschikbaar te stellen. De inspectie gebruikt de gegevens om de bedrijven te monitoren en trends te signaleren. Wanneer de informatie daartoe aanleiding geeft, doet de inspectie nader onderzoek.

Klik hier voor meer informatie.

Gepubliceerd op:   4 juli 2014 1466 x bekeken