IGZ: ziekenhuizen laten goede ontwikkelingen zien in de kwaliteit van zorg.

Dat blijkt uit Het Resultaat Telt Ziekenhuizen 2013 dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg publiceerde. De kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen vormen een belangrijke basis onder het risicogestuurde toezicht op de ziekenhuizen.
Deze indicatoren (basisset ziekenhuizen) worden onder regie van de inspectie gemaakt door de Federatie van Medisch specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Dit is een bijzondere samenwerking, waar de inspectie samen met de ziekenhuiskoepels, de professionele koepels en gemandateerde professionals een beperkte set kwaliteitsindicatoren gericht op de medisch specialistische zorg ontwikkelt en jaarlijks onderhoudt.
 
Net als vorige uitgaven laat ook Het Resultaat Telt Ziekenhuizen 2013 weer zien dat zowel individuele ziekenhuizen als de ziekenhuissector als geheel in staat zijn te werken aan verbetering, in te spelen op veranderingen in de omgeving en om zelf nieuwe ontwikkelingen in te zetten. Kortom: ziekenhuizen en koepels van ziekenhuizen en de professionals die er werken zijn lerende organisaties. De indicator die betrekking heeft op de invoer van een nieuwe techniek voor bypasses laat zien dat het veld in één jaar een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. De inrichting van de trombolysezorg is zelfs zo verbeterd dat de uitvraag van de indicator op dit vlak geen toegevoegde waarde meer heeft voor de veiligheid en kwaliteit van de zorg. Het aantal kwaliteitsregistraties en de effectiviteit ervan wordt steeds groter.
 
Ziekenhuizen zijn voordurend in ontwikkeling. Dit geeft een stroom aan kennis die nieuwe inzichten geven in het organiseren van zorg, verwachtingen van patiënten en nieuwe systemen. Een ziekenhuisorganisatie moet hiermee om kunnen gaan. Zij moet een lerende organisatie zijn waarin ze de patiënt voorop stelt. Van fouten en bedreigingen, als het niet anders kan, maar veel beter is het leren van goede informatie over het eigen handelen en de eigen kansen vóórdat fouten optreden. Daartoe zijn de indicatoren een belangrijk hulpmiddel.
 
Dat ziekenhuizen en de ziekenhuissector lerende organisaties zijn maakt ook dat er zicht is op wat er in de volgende fase op de agenda staat om de zorg beter en veiliger te maken. Wat de inspectie betreft zijn diagnostiek, indicatiestelling en multidisciplinaire samenwerking onderwerpen waar nog winst valt te halen.
 
De inspectie gebruikt de gegevens uit de basisset ziekenhuizen jaarlijks om risico’s binnen zorgprocessen in kaart te brengen, afwijkende uitkomsten nader te onderzoeken en ziekenhuizen daarop aan te spreken waardoor de risico’s in de zorg verminderen. De IGZ beoordeelt dus op basis van de verkregen informatie voor welke risico’s of welke ziekenhuizen meer aandacht nodig is. Omdat deze informatie slechts een indicatie geeft, neemt de inspectie eventuele handhavende maatregelen pas na nader onderzoek. Voor ziekenhuizen levert Het Resultaat Telt bruikbare gegevens op over hun zorg. Daardoor kunnen zij waar dat nodig blijkt hun zorg of behandeling verbeteren.
Gepubliceerd op:  16 februari 2015 680 x bekeken