In 2020 open acces voor al het Nederlandse onderzoek

Over drie jaar moeten alle Nederlandse wetenschappelijke artikelen en gebruikte onderzoeksgegevens openbaar toegankelijk zijn. Ook moet de waardering van onderzoekers minder afhankelijk worden van het aantal publicaties in gerenommeerde tijdschriften.

 

Tien organisaties die zich bezighouden met wetenschap hebben daarover gezamenlijk een verklaring getekend in het Nationaal Plan Open Science. Het plan is aangeboden aan staatssecretaris Sander Dekker van OC&W, die al een paar jaar pleit voor open science. Vanaf 2020 moeten alle wetenschappelijke publicaties, zoals artikelen, boeken en rapporten die met publiek geld zijn gefinancierd voor iedereen – wereldwijd – open toegankelijk te raadplegen en te hergebruiken zijn. De opstellers van het plan willen af van betaalmuren en dure abonnementen en vinden dat onderzoek ten goede moet komen aan de hele samenleving. Bovendien wordt de wetenschap zelf er onder meer transparanter, efficiënter en reproduceerbaarder door, wat leidt tot een snellere kennisontwikkeling.

De opstellers van het plan wijzen er ook op dat gebruikers ‘van buiten de wetenschap’, zoals professionals uit de zorgsector, de publicaties nodig hebben voor de uitoefening van hun vak. Patiëntenverenigingen hebben de wetenschappelijke informatie nodig om onder meer een gelijkwaardige gesprekspartner te kunnen zijn voor zorgverzekeraars en farmaceuten.

Er zijn ook nadelen verbonden aan het open acces. Zo zou volledige openheid in een vroeg stadium ertoe kunnen leiden dat er een concurrentievoordeel wordt weggegeven en dat het moeilijker wordt octrooi aan te vragen. Ook zouden nationale afspraken beperkend kunnen werken voor internationaal werkende onderzoekers. Toch blijven de opstellers van het plan erachter staan dat de informatie zo vroeg, breed en goed mogelijk moet worden gedeeld.

De tien wetenschapsorganisaties willen af van de cultuur van ‘publish or perish’. Het aantal publicaties in historisch gerenommeerde tijdschriften met een hoge impactfactor, speelt een te grote rol in de beoordeling van onderzoekers. En juist dat evaluatiesysteem zit ook de wetenschapsbeoefening volgens de criteria van de open science in de weg. Volgens de opstellers van het plan moet er worden onderzocht hoe open science een plaats kan krijgen in de evaluatie van onderzoekers en onderzoeksvoorstellen.

 

Gepubliceerd op:  23 februari 2017 491 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Nederlands kankeronderzoek bundelt krachten: diagnostiek vrij-circulerend tumor-DNA naar kliniek

De analyse van spoortjes tumor-DNA in het bloed van kankerpatiënten is een nieuwe diagnostische techniek om te bepalen welke behandelingen individuele patiënten nodig hebben gedurende het verloop van hun ziekte. In Nederland worden nu alle krachten gebundeld om te onderzoeken – met studies voor long- en darmkanker – hoe de techniek ingebed kan worden en meerwaarde kan brengen in de ziekenhuispraktijk. Dit wordt gesubidieerd uit het onderzoeksprogramma Personalised Medicine van ZonMw.

20 november 2018319 x bekeken

Levensverwachting Nederland stijgt minder hard

De levensverwachting bij geboorte is in landen van de Europese Unie tussen 2011 en 2016 toegenomen van 80 jaar en 2 maanden naar 81 jaar. In Nederland steeg zij van 81 jaar en 1 maand naar 81 jaar en 6 maanden. De toename in zowel Nederland als de EU is lager dan in voorgaande periodes, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

2 oktober 2018553 x bekeken

DNA sequencing voor $2 per gen?

Wetenschappers van de Universiteit van California in Los Angeles hebben – kennelijk uit frustratie over de hoge kosten van commercieel verkrijgbare testen – een ‘ gene-synthesis technology’ ontwikkeld dat onderzoekers in staat zou stellen hun eigen genen snel en efficiënt zelf te maken. Dit zou slechts $2 per gen kosten. De techniek staat nu beschreven in Science.

23 februari 2018928 x bekeken