ING: naar een geïntegreerde eerstelijnszorg in 2025

ING heeft een rapport geschreven over de dynamiek op de markt voor de eerstelijns zorg met als centrale vraag: gaat de bal erin of erover? Er moet meer focus gelegd worden op organisatie, bedrijfsvoering en netwerkvorming. Welke schaal is wenselijk, welke activiteiten, door welke partijen?
Volgens de opstellers van het rapport vraagt versterking van de eerste lijn actie van alle belanghebbenden. Vooral de vele tegengestelde belangen vertragen tot nu toe de versterking van de eerste lijn. Om de aanwezige kansen te pakken, zal een besef van het gedeelde belang moeten groeien. De route naar een nieuw zorglandschap vereist actie van alle betrokken partijen.
 
Men ziet met name voor diagnostiek grote ontwikkelingen in het verschiet. De opkomst van e-health maakt diagnostiek op afstand en een efficiëntere communicatie tussen zorgverleners onderling en tussen arts en patiënt mogelijk.
 
In het rapport bevat de samenvatting een aantal suggesties voor de acties voor verschillende partijen. Klik hier voor het rapport.
 
Wat betreft de eerste lijn zelf:
 1. Neem het initiatief om vernieuwing en samenwerking zelf vorm te kunnen geven.
 2. Manage het zorgproces: bedrijfsmatig werken zit nog niet tussen de oren.
 3. Organiseer financiële participatie voor meer betrokkenheid.
 4. Focus op gezondheid in plaats van zorgverlening.
 5. Schaal op voor meer kwaliteit, efficiëntie en investeringscapaciteit.
 6. Creëer een helder verdienmodel en dito eigendomsstructuur.
 7. Smeed win-wins.
De tweede lijn zou de volgende acties moeten nemen:
 1. Ontwikkel een visie op substitutie en samenwerking met eerste lijn.
 2. Vernieuw proactief, samen met eerste lijn en zorgverzekeraar.
De zorgverzekeraars zouden zich moeten focussen op de volgende acties:
 1. Investeer in substitutie van tweedelijns- naar eerstelijnszorg.
 2. Maak heldere afspraken over beperking van ziekenhuiszorg.
 3. Sluit langjarige overeenkomsten met ziekenhuizen en eerste lijn op basis van shared savings.
En tot slot de overheid:
 1. Investeer in schaalvergroting binnen eerste lijn om samenwerking en substitutie aan te jagen.
 2. Faciliteer samenwerking in de eerste lijn.
 3. Maak ziekenhuiskosten transparanter.
 4. Beloon zorgverzekeraars voor investeringen in zorg.
Gepubliceerd op:  31 maart 2015 2934 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Levensverwachting Nederland stijgt minder hard

De levensverwachting bij geboorte is in landen van de Europese Unie tussen 2011 en 2016 toegenomen van 80 jaar en 2 maanden naar 81 jaar. In Nederland steeg zij van 81 jaar en 1 maand naar 81 jaar en 6 maanden. De toename in zowel Nederland als de EU is lager dan in voorgaande periodes, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

2 oktober 2018570 x bekeken

Bevolkingsonderzoeken kanker worden weer opgestart

De drie bevolkingsonderzoeken naar kanker worden weer opgestart. De bevolkingsonderzoeken waren tijdelijk stopgezet als gevolg van de uitbraak van COVID-19. Voor het bevolkingsonderzoek darmkanker ontvangen cliënten vanaf begin mei weer uitnodigingen.

5 juni 2020591 x bekeken

Bevolkingsonderzoeken: hoge deelnametrouw en vroege opsporing

Uit monitoring van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) blijkt onder andere dat bevolkingsonderzoek naar diverse vormen van kanker bijdragen aan vroege opsporing van kanker en dat de deelnamegraad hoog is. Dit duidt op een hoog vertrouwen in deze bevolkingsonderzoeken

19 februari 2020109 x bekeken