ING: Zorgsector groeit sterk door

Volgens ING groeit de zorgsector in 2020 sneller dan de gehele economie. Met name de ouderenzorg groeit sterk. De geneeskundige zorg groeit door landelijke afspraken over volumeplafonds gematigd.
OP de website van ING staat kort informatie over de te verwachten ontwikkelingen in 2002. Niet alleen met cijfers, ook met overzichtelijke plaatsjes en tabellen.
 
Zo verwacht ING dat de zorgsector door extra overheidsuitgaven sneller groeit in 2020 dan de gehele economie (2,5% vs 1,5%). Dat was in 2019 ook het geval, omdat er iets meer ruimte is gekomen na jaren van strikte beheersing van de collectieve zorguitgaven. Bovenop de reguliere volumegroei vanwege de toenemende zorgvraag hebben de extra middelen een aanhoudend sterke groei tot gevolg. In 2020 gaat er € 500 miljoen extra aan kwaliteitsgelden naar verpleeghuizen en krijgt de jeugdzorg er € 300 miljoen aan wachtlijstmiddelen bij.
 
Collectieve beheersmaatregelen hebben jarenlang voor een gematigde uitgavengroei gezorgd. In verhouding tot de economie zijn de zorguitgaven sterker afgenomen dan in de ons omringende landen. Nederland is daardoor op de ranglijst van OESO-landen met de hoogste zorguitgaven fors gezakt: van plek 7 in 2014 naar plek 12 in 2018.
 
Klik hier voor verdere informatie.

 

Gepubliceerd op:  21 januari 2020 915 x bekeken
Gerelateerde artikelen

RVS rapport over kunstmatige intelligentie in de zorg

Kunstmatige intelligentie (AI – Artificial Intelligence) kan veel voor de zorg gaan betekenen, zowel voor de kwaliteit, de toegankelijkheid en pluriformiteit als de betaalbaarheid en solidariteit van de zorg. Tegelijkertijd kan AI – omdat deze niet waardenvrij is - diezelfde publieke belangen ondermijnen. Daarom moet de overheid ontwikkelingen op het gebied van AI niet vrij laten. Dit stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

2 september 20191653 x bekeken

Zinnige Zorg: op zoek naar wat beter kan, ook bij diagnostiek

De afgelopen jaren is het Zinnige Zorg-programma van Zorginstituut Nederland uitgegroeid tot een programma met meer dan 20 projecten. Doel van de projecten is de kwaliteit van de zorg verbeteren en onnodige behandelingen en kosten te vermijden. Een aantal van deze projecten heeft ook betrekking op diagnostiek.

2 september 20191705 x bekeken