Inkoopbeleid zorgverzekeraars is onduidelijk

‘Zorgverzekeraars zijn verplicht hun inkoopbeleid te publiceren. Maar die informatie is voor consumenten nauwelijks vindbaar en vooral: niet te begrijpen. Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

De Consumentenbond publiceert hierover in De Gezondheidsgids van juni 2016. De zorgverzekeraars waren verplicht om per 1 april inzage te geven over hun inkoopbeleid. Dat doen zij veelal via hun websites, alleen het was voor de onderzoekers van de Consumentenbond niet altijd duidelijk waar precies.
 

Bovendien is de informatie volgens de consumentenbond vaak ellenlang en onbruikbaar om als vergelijkingsmateriaal te gebruiken om te zien welke verzekeraar de beste behandelingen inkoopt. Ook zijn de teksten soms onbegrijpelijk voor leken. Een voorbeeld (van CZ):'Consequenties van gewijzigde prijs- of volumeafspraken vertalen we in beginsel door naar het afgesproken omzetplafond.' Of de informatie is juist weer te algemeen, zoals bij Menzis: 'We zetten ons actief in met zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en andere partijen voor goede zorg op de goede plaats, maar ook voor het bevorderen van zelfredzaamheid en gezondheid.’ VGZ lijkt te citeren uit communicatie met de zorgaanbieders: 'We bespreken graag met u of uw instelling zich onderscheidt op zorg die beter is voor de patiënt, doelmatiger en daarmee leidend tot lagere zorgkosten.'
 

Dat maakt het voor consumenten lastig om de zorgverzekeraars te controleren. Maar Bart Combée, directeur van de Consumentenbond, is ook kritisch op de autoriteiten: "Ook de NZa controleert het inkoopbeleid niet op contractniveau. Hij roept de NZa op die rol wel op zich te nemen en te handhaven als zorgverzekeraars hun beloftes niet nakomen."
 

Op 19 november moeten zorgverzekeraars hun polissen bekendmaken. Dan moet duidelijk zijn welke zorgaanbieders gecontracteerd zijn. De Consumentenbond dringt er op aan dat als de contractering op 19 november niet rond is, de verzekerden ook na 1 januari de tijd hebben om van zorgverzekeraar te wisselen. Desnoods door een wijziging van de zorgverzekeringswet.
 

Het RIVM-jaarverslag 2015 staat online
 

In het jaarverslag kijkt het RIVM terug op onderzoek en projecten waar het RIVM in 2015 betrokken bij was. Dit betreft onder andere de veiligheid van injectienaalden, het onderzoek naar natuurlijke radioactiviteit in huizen, de lange griepepidemie van 2014-2015 en de introductie van de hielprik op Caribisch Nederland.
 

Ook is er aandacht voor de internationale samenwerking. Het RIVM heeft zich in 2015 gericht op het versterken van de samenwerking met Europese  landen en partnerorganisaties.
 

Het jaarverslag is dit jaar gepubliceerd als online magazine. Bovendien is van iedere bijdrage direct een Engelse vertaling beschikbaar. Klik hier voor meer informatie. 

 

Gepubliceerd op:  22 juni 2016 838 x bekeken
Gerelateerde artikelen

VGZ zet fors in op bezuinigingen laboratoriumdiagnostiek (en de wereld op zijn kop)

VGZ voert al enige jaren een actief beleid op diagnostiek, inclusief trombosezorg. VGZ heeft dit voorjaar een tender uitgeschreven waarbij zij streeft naar zinnige, integrale digitale diagnostiek die uiteindelijk moet leiden tot een besparing van € 60 miljoen op jaarbasis. Daartoe wordt onder meer ingezet op regionale organisatie met schaalvergroting en verregaande vormen van samenwerking over de disciplines en lijnen heen. Met ingang van 2020 contracteert VGZ in 9 regio’s een integrale regievoerende diagnostiekaanbieder.

24 oktober 20191150 x bekeken

NZa waarschuwt zorgverzekeraars wegens intransparant inkopen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt zorgverzekeraars VGZ, CZ en DSW een waarschuwing op. De zorgverzekeraars krijgen deze waarschuwing omdat zij onvoldoende transparant zijn geweest naar zorgaanbieders tijdens het zorginkoopproces.

2 september 20191429 x bekeken

Inkoopproces specialistische zorg constructief maar traag

De zorginkoop in de medisch-specialistische zorg biedt meer ruimte voor inhoudelijke, lange termijnafspraken dan voorheen. Het proces wordt om die reden als 'constructiever' ervaren. Wel vinden de zorgaanbieders en zorgverzekeraars dat het nog erg lang duurt voordat contracten daadwerkelijk getekend kunnen worden. Dit blijkt uit een peiling van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onder zorgaanbieders en zorgverzekeraars over het verloop van de zorginkoop voor 2018 in de medisch-specialistische zorg.

20 april 2018861 x bekeken