Innovation for Health: conferentie over innovatie in de zorg

Op 16 februari 2017 vindt het vierde congres plaats over zorginnovaties: Innovations for health. De nieuwste innovaties en bevindingen op het gebied van healthcare worden gepresenteerd. Het is een groots opgezet evenement voor de Life Sciences & Health sector met als doel: bijdragen aan nieuwe zorginnovaties voor een hoogwaardige en betaalbare gezondheidszorg voor iedereen.
Innovation for Health wil bijdragen aan de toekomst van duurzame gezondheidzorg. Daarom geeft Innovation for Health een podium aan innovatieve projecten en producten uit de industrie en academie gericht op prevention, diagnosis, cure & care. Daarmee brengt de conferentie industrie, onderzoek, maatschappelijke organisaties en overheid bij elkaar met als doel de implementatie van zorginnovaties te bevorderen. Klik hier voor meer informatie.

Men verwacht 800 “high-level attendees from across the Life Sciences & Healthcare spectrum” en 10 innovation pitches. Het programma is nog in de maak. Er wordt gesproken over meer dan 50 “influential speakers”. Via deze link kan een (voorlopige) lijst met sprekers worden gevonden. 
Gepubliceerd op:  22 september 2016 815 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Europese Commissie publiceert ‘staat van de gezondheidszorg’ in landen EU

De Europese Commissie heeft eind november 2019 profielen van de gezondheidsstelsels in dertig landen geschetst. Daarbij zijn de voornaamste trends in de transformatie van de gezondheidsstelsels gepresenteerd en de belangrijkste conclusies uit de landprofielen getrokken. Het Nederlandse rapport biedt een interessante vergelijking met andere landen.

5 december 2019556 x bekeken

Meldpunt Infectieziekten krijgt navolging

Het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten (MUIZ) werkt in Rotterdam-Rijnmond zo goed dat andere GGD-regio's deze aanpak overnemen. Zuid-Holland-Zuid en recent Zeeland hebben dat al gedaan, andere regio's onderzoeken de mogelijkheid, zo blijkt uit een evaluatie.

20 november 2018492 x bekeken

Verspilling in de zorg vraagt om slimme kostenbesparing: Nederland doet zijn best

Eenvijfde van alle zorgkosten draagt niet of nauwelijks bij aan een betere gezondheid van de patiënt. Volgens de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, kunnen landen veel minder geld uitgeven aan zorg zonder het belang van patiënten te schaden. De organisatie schrijft in een recent rapport dat er overduidelijk bewijs is voor verspilling. In Nederland zijn er diverse initiatieven om verspilling tegen te gaan.

29 maart 20171028 x bekeken