Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) presenteert nieuw meerjarenbeleidsplan

De IGJ heeft in november 2019 haar het nieuwe meerjarenbeleidsplan (MJB) gepresenteerd. Het MJB 2020-2023 borduurt deels voort op het vorige MJB en geeft richting aan het inspectiewerk van IGJ. De komende jaren gaat onze aandacht vooral uit naar kwaliteit van persoonsgerichte zorg, krapte op de arbeidsmarkt, technologische vernieuwingen en toezicht op de internationale markt van geneesmiddelen en medische producten.
Met het nieuwe MJB heeft IGJ ook gekozen voor een nieuw motto: Duidelijk. Onafhankelijk. Eerlijk. Het nieuw motto laat onveranderd ruimte voor het uitgangspunt ‘Gezond vertrouwen’, maar doet ook recht aan de kritische blik die de IGJ heeft.
 
Het definitieve MJB 2020-2023 staat op de website van IGJ.
U vindt hier een infographic en een printbare PDF met een aantal aanvullende hoofdstukken.  
Gepubliceerd op:   5 december 2019 573 x bekeken